Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2023

prof. dr hab. Agnieszka Alińska • dr hab. Adam Adamczyk, prof. US • DA PROF.ª DOUTORA Bogusława Maria Barszczak Sardinha • dr hab. Agnieszka Becla, prof. UEW • dr Jacek Bednarz • dr Marcin Będzieszak • dr hab., Beata Bieszk-Stolorz, prof. US • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska • dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH • prof. dr hab. Andrzej Cieślik • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP • dr hab. Monika Chodorek, prof. WSB • dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB • dr hab. Marcin Tomasz Czupryna, prof. UEK • dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB • dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE w Katowicach • dr hab. Ryta Dziemianowicz • prof. dr hab. Teresa Famulska • dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK • prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak • dr hab. Sławomir Franek, prof. US • prof. dr hab. inż. Paweł Frącz • dr hab. Jacek Gad • dr inż Joanna Godlewska • prof. dr hab. Jerzy Gajdka • dr Beata Stefania Gotwald • dr hab. Anna Golejewska, prof. UG • dr hab. Urszula Elżbieta Grzega, prof. UEK • dr hab. Anna Grześ • dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ • prof. dr Ihor Hurnyak • dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. SGH • dr hab. Maria Elżbieta Jastrzębska, prof. PG • dr hab. Marian Kachniarz, prof. UE • dr Magdalena Kapela • dr hab. Ryszard Kata, prof. UR • dr Jerzy Kaźmierczyk • dr inż. Magdalena Klimczuk-Kochańska • dr hab. inż. Zbigniew Korzeb, prof. PB • dr hab. Aneta Maria Kosztowniak, prof. SGH • dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US • dr Marek Kruk • dr hab. Barbara Kryk, prof. US • dr hab. Leszek Kucharski • dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH • dr hab. Marcin Łupiński • dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US • prof. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak • dr Jacek Marcinkiewicz • dr Jarosław Józef Marczak • dr hab. Grzegorz Mentel, prof. PRz • dr hab. Adriana Merta-Staszczak, prof. PW • dr Olga Mikołajczyk • dr hab. Anna Misztal • dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK • prof. dr hab. Joanna Maria Moczydłowska • dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK • dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK • dr Izabela Nawrolska • prof. dr hab. inż. Aleksander Noworól • prof. dr hab. Marian Noga • prof. dr hab. Zbigniew Olesiński • dr Aldona Podgórniak-Krzykacz • dr hab. Barbara Celina Mazur, prof. PL • dr Arkadiusz Niedźwiecki • dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ • dr hab. Michał Paszkowski • dr Dariusz Perło • dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE • dr Piotr Pietrzak • dr Ireneusz Pszczółka • dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. SGH • dr Karina Sachpazidu-Wójcicka • dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, prof. ANSL • dr hab. Rafał Siedlecki, prof. UEW • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH • dr hab. Elżbieta Skąpska • dr Aneta Sokół • dr inż. Małgorzata Spychała • dr hab. inż. Wojciech Sroka prof. URK • dr Sylwia Straszak-Chandoha • dr hab. inż. Katarzyna Jolanta Szara, prof. UR • prof. dr hab. Katarzyna Szarzec • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB • dr Joanna Śmiechowicz • dr hab. Marek Świstak, prof. UJ • prof. dr Istvan Takacs • dr inż. Daniel Tokarski • dr Anna Trela • dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB • dr Magdalena Tusińska • dr hab. Tomasz Uryszek, prof. UŁ • dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP • dr Urszula Widelska • dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ • dr Dorota Małgorzata Wiśniewska • dr hab. Katarzyna Wójtowicz • dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka • dr hab.Barbara Alina Zbroińska, prof. UKJ • dr Dorota Żebrowska-Suchodolska

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2022

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US • dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH • dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ • dr Marcin Będzieszak • dr Adam Borodo • prof. dr hab. Krzysztof Borowski • dr Anna Busłowska • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ • dr Monika Chodorek • prof. dr hab. Jędrzej Chumiński • dr hab. Ewa Cieślik, prof. UEP • dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH • prof. dr hab. Teresa Famulska • dr hab. Sławomir Franek, prof. US • dr Piotr Gabrielczak • dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ • dr hab. Magdalena Gąsowska • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH • dr hab. Marcin Grabowski • dr hab. Alina Grynia • dr hab. Urszula Grzega, prof. UE • dr hab. Maria Jastrzębska, prof. PG • dr Magdalena Jaworska • dr Joanna Jończyk • dr hab. Monika Kaczała • dr hab. Ryszard Kata, prof. UR • dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB • dr Luiza Kostecka-Tomaszewska • dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, prof. UEW • dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH • dr Marek Kruk • dr hab. Barbara Kryk, prof. US • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska • dr hab. Iwona Laskowska, prof. UŁ • dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr • dr Jacek Marcinkiewicz • dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK • dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK • dr Tomasz Napiórkowski • dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK • dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP • dr Piotr Podsiadło • prof. dr hab. Marta Postuła • dr Ireneusz Pszczółka  • dr hab. Blandyna Puszer, prof. UE • prof. dr hab. Konrad Raczkowski • dr Ewa Radomska • dr Anna Rokicka-Broniatowska • dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, prof. ANS • dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH • dr hab. Rafał Siedlecki, prof. UE • dr hab. Elżbieta Skąpska • dr Aneta Sokół • dr Natalia Stępień-Lampa • dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK • dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. UWr • dr hab. inż. Katarzyna Szara, prof. UR  • dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr Paulina Szyja • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW • dr Joanna Śmiechowicz • prof. dr Istvan Takacs • dr Sylwia Talar • dr Marta Ulbrych  • dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ • dr hab. Tomasz Uryszek, prof. UŁ • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP • dr Roman Wosiek • dr hab. Katarzyna Wójtowicz • dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH • dr hab. Anetta Zielińska, prof. UEW 

 

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2021

prof. dr hab. Agnieszka Alińska • dr hab. Joanna Bednarz • dr Jacek Bednarz • prof. dr hab. Jędrzej Chumiński • dr hab. Marcin Czupryna • prof. dr hab. Anna Dąbrowska • dr hab. Aneta Ejsmont • dr Urszula Gierałtowska • dr hab. Paweł Grata • dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca • dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska • prof. dr hab. Andrzej Jasiński • dr hab. Sławomir Kamosiński • dr hab. Ryszard Kata • dr hab. Joanna Lizińska • dr hab. Stanisław Łobejko • dr hab. Aleksander Maksimczuk • dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak • dr hab. Alina Miruć • dr hab. Marcin Moszyński • dr hab. Agata Niemczyk • dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska • dr Iwona Piekunko-Mantiuk • dr hab. Aldona Podolska-Meducka • PhD Piotr Pysz • dr Jakub Sawulski • dr hab. Elżbieta Skąpska • dr hab. Edward Stawasz • dr Sylwia Straszak-Chandoha • dr hab. Katarzyna Szalonka • dr hab. Katarzyna J. Szara • dr hab. Jolanta M. Szołno-Koguc • PhD Olgierd Światkiewicz • PhD Istvan Takacs • dr Urszula Widelska • dr hab. Jacek Wysocki • dr hab. Anetta Zielińska • dr Arkadiusz Żabiński

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2020

dr Anna Bagieńska • dr hab. Wojciech Bieńkowski • dr Stanisław J. Cichocki • prof. dr hab. Paweł Churski • dr Gabriela Czapiewska • prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys • prof. dr hab. Teresa Famulska • dr Monika Fiedorczuk • dr Aleksandra Grabowska-Powaga • dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska • dr hab. Grzegorz Gołębiowski • dr hab. Inż. Katarzyna Halicka • dr hab. Krzysztof W. Janasz • prof. dr hab. Andrzej Jasiński • dr hab. Maria E. Jastrzębska • dr hab. Andrzej Kozina • dr hab. Katarzyna A. Kozioł-Nadolna • dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak • dr hab. Stanisław Łobejko • dr hab. Sebastian M. Majewski • dr hab. Inż. Renata U. Marks-Bielska • dr hab. Bartosz S. Michalski • prof. dr hab. Piotr J. Niedzielski • dr Wioletta Nowak • dr hab. inż. Sławomir F. Olko • PhD Lucia Palsova • prof. dr hab. Marta M. Postuła • PhD Irena Raguž Krištić • dr Dorota Sokołowska • dr hab. Dariusz E. Staszczak • dr hab. Piotr Szczypa • dr inż. Marzena P. Szewczuk-Stępień • dr hab. Jolanta M. Szołno-Koguc • dr hab. Elżbieta Szymańska • PhD Olgierd Światkiewicz • PhD Istvan Takacs • dr Tomasz Uryszek • dr Urszula Widelska

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2019

dr hab. Agnieszka Alińska • dr Anna Bagieńska • PhD Bogusława Barszczak-Sardinha • dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła • dr hab. Jan Brzozowski • dr Stanisław Jakub Cichocki • dr hab. Jędrzej Bogusław Chumiński • dr hab. Paweł Churski • prof. dr hab. Stanisław Czaja • prof. dr hab. inż. Elżbieta Dagny Ryńska • dr hab. Justyna Danilewicz • dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz • dr Aneta Ejsmont • prof. dr hab. Teresa Famulska • dr Monika Fiedorczuk • dr inż. Joanna Godlewska • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska • dr Aleksandra Grabowska-Powaga • dr hab. Paweł Grata • dr hab. Urszula Elżbieta Grzega • dr hab. Tomasz Ingram • dr Anna Iwacewicz-Orłowska • dr hab. Maria Elżbieta Jastrzębska • dr hab. Robert Zygmunt Jastrzębski • dr hab. Marcin Zbigniew Jędrzejczyk • dr Joanna Jończyk • prof. dr hab. Marta Grażyna Juchnowicz • prof. dr hab. Janusz Kaliński • dr hab. Sławomir Kamosiński • dr Aneta Kargol-Wasiluk • dr inż. Magdalena Klimczuk-Kochańska • dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska • dr hab. Katarzyna Magdalena Kopczewska • dr hab. Barbara Kryk • prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki • prof. dr hab. Teresa Lubińska • dr hab. Mateusz Karol Machaj • dr hab. inż. Renata Urszula Marks-Bielska • dr hab. Danuta Miłaszewicz • dr hab. Bartosz Stefan Michalski • dr hab. Piotr Misztal • dr hab. Michał Moszyński • prof. dr hab. Teresa Mróz • dr hab. Dawid Piątek • dr hab. Aldona Barbara Podolska-Meducka • prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • prof. Piotr Pysz • dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska • prof. dr hab. Jerzy Sikorski • dr Dorota Sokołowska • dr hab. Katarzyna Anna Szalonka • dr hab. Piotr Szczypa • prof. dr hab. Jerzy Wilkin • dr Elżbieta Zalesko • dr hab. inż. Krystian Zawadzki • dr hab. Anetta Zielińska

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2018
prof. nadzw. dr hab. Adam Adamczyk • prof. nadzw. dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska • prof. nadzw. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska • dr Grzegorz Bucior • prof. zw. dr hab. Czesław Bywalec • prof. nadzw. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska • prof. nadzw. dr hab. Jędrzej Chumiński • dr hab. inż. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz • dr Krzysztof Edward Dmytrów • prof. nadzw. dr hab. Monika Dobska • dr Małgorzata Domiter • prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski • dr Anna Dyhdalewicz • prof. zw. dr hab. Teresa Famulska • prof. zw. dr hab. Beata Z. Filipiak • prof. nadzw. dr hab. Michał Flieger • dr Ewelina Florczak • dr Tomasz Gabrusewicz • dr Małgorzata Ganczar • prof. nadzw. dr hab. Paweł Grata • dr Dorota Górecka • prof. nadzw. dr hab. Urszula Elżbieta Grzega • prof. zw. dr hab. Maria Halamska • dr Anna Iwacewicz-Orłowska • prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska • prof. nadzw. dr hab. Robert Jastrzębski • prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk • prof. nadzw. dr hab. Bogumił Kamiński • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Kamosiński • dr Aneta KargolWasiluk • dr Beata Kasprzyk • prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Kata • dr Tomasz Kaźmierczak • dr Patrycja Klimas • prof. nadzw. dr hab. Marta Kluzek • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kocowski • dr Agnieszka Konopelko • prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Koźlak • dr inż. Jakub Kraciuk • prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska • prof. nadzw. dr hab. Adam Kubów • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Kurek • dr Piotr Kurowski • prof. zw. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki • dr hab. Joanna Landmesser • prof. nadzw. dr hab. Piotr Lis • prof. nadzw. dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak • prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Łuczak • dr hab. Mateusz Machaj • prof. nadzw. dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska • prof. nadzw. dr hab. Piotr Misztal • prof. nadzw. dr hab. Edward Molendowski • dr hab. Michał Moszyński • prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski • prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski • prof. nadzw. dr hab. Marta Nowak • dr Tomasz Olejniczak • dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Panasiuk • prof. nadzw. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania • dr Dariusz Perło • prof. zw. dr hab. Krzysztof Piasecki • prof. nadzw. dr hab. Dawid Piątek • dr Małgorzata Podogrodzka • prof. nadzw. dr hab. Aldona Podolska-Meducka • prof. zw. dr hab. Bazyli Poskrobko • dr Andrzej Ireneusz Poszewiecki • prof. nadzw. dr hab. Aneta Ptak-Chmielewska • prof. Piotr Pysz • prof. zw. dr hab. Maria Romanowska • dr Rafał Rosiński • dr Joanna Rutecka-Góra • dr Jakub Sawulski • dr Joanna Staśkiewicz • dr hab. Katarzyna Szalonka • dr Lucyna Szczebiot-Knoblauch • prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa • prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szymańska • dr Ewa Wasilewska • prof. nadzw. dr hab. Grażyna Węgrzyn • prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin • dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz • prof. zw. dr hab. Feliks Wysocki • dr Agnieszka Zalesko-Bochenko • dr hab. Patrycja Zwiech

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2017
dr hab. Anna Adamik • dr Barbara Bakier • prof. dr hab. Marek Bednarski • dr hab. Wojciech Bieńkowski • dr Marta Borda • prof. dr hab. Tadeusz Borys • prof. dr hab. Grażyna Borys • dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz • dr hab. Michał Brzoza-Brzezina • dr hab. Jędrzej Chumiński • dr hab. Zdzisław Czajka • prof. dr hab. Stanisław Czaja • dr hab. Iwona Czechowska • prof. dr hab. Anna Dąbrow¬ska • dr Katarzyna Dębkowska • dr Krzysztof Dmytrów • prof. dr hab. Dorota Do¬bija • dr hab. Małgorzata Domiter • dr hab. Marek Dylewski • dr hab. Joanna Działo • prof. dr hab. Leszek Dziawgo • dr Anna Dzienis • prof. dr hab. Dariusz T. Dziuba • dr hab. inż. Joanna Ejdys • prof. dr hab. Józefa Famielec • prof. dr hab. Teresa Famulska • prof. zw. dr hab. Beata Filipiak • dr Jacek Gad • dr Małgorzata Ganczar • dr Elżbieta Gołąbeska • dr Dorota Górecka • dr inż. Alicja Graczyk • dr hab. Renata Grochowska • dr Aldona Harasimowicz • dr hab. Natalia Iwasz- czuk • prof. dr hab. Władysław Janasz • prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski • prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło • dr hab. Wojciech Jarecki • dr hab. Maria Jastrzębska • dr hab. Marcin Jędrzejczyk • dr Anna Jawor Joniewicz • dr hab. Mał¬gorzata Juchniewicz • dr Katarzyna Kącka • dr hab. Bogumił Kamiński • dr Beata Kasprzyk • dr hab. Ryszard Kata • dr Magdalena Klimczuk-Kochańska • dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska • dr hab. Eugeniusz Kośmicki • dr Katarzyna Kowalska • dr hab. Artur Kożuch • dr hab. Barbara Kryk • dr hab. Oskar Marek Kowalewski • prof. dr hab. Elżbieta Kryńska • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta • dr hab. Joanna Kudełko • dr hab. Lech Kurkliński • dr Piotr Kurowski • dr hab. Ewa Kusideł • dr Marta Kusterska-Jefmańska • dr inż. Urszula Kużelewska • dr hab. Ce¬cylia Leszczyńska • dr hab. Piotr Lis • dr hab. Renata Lisowska • dr Agnieszka Lorek • prof. dr hab. Elżbieta Lorek • prof. dr hab. Władysława Łuczka • dr hab. Ro-man Macyra • dr Elżbieta Majewska • dr hab. Sebastian Majewski • dr Łukasz Marecki • dr hab. Małgorzata Markowska • dr hab. Iwona Markowicz • dr hab. inż. Marek Matejun • dr hab. Barbara Mazur • dr hab. Jerzy Michnik • dr inż. Ire¬neusz Maciej Miciuła • prof. dr hab. Andrzej Miszczuk • dr hab. Joanna Mo¬czydłowska • dr hab. Edward Molendowski • prof. dr hab. Henryk Mruk • dr hab. Katarzyna Nawrot • dr Łukasz Nazarko • dr hab. Maciej Nowak • prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska • dr hab. Joanna Olbryś • prof. dr hab. Krzysztof Oplustil • prof. dr hab. Irena Ozimek • dr Grzegorz Paluszak • dr hab. Barbara Pawełek • dr Jacek Pera • dr Dariusz Perło • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki • dr hab. Dariusz Pieńkowski • dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka • dr hab. Wojciech Andrzej Popławski • dr hab. Igor Postuła • dr hab. Marta Postuła • prof. dr hab. Bazyli Poskrobko • dr Bogumiła Powichrowska • prof. dr hab. Krystyna Poznańska • dr Piotr Prokopowicz • dr hab. Adam Przybyłowski • dr hab. Piotr Pysz • dr Janusz Reichel • dr Anna Rokicka-Broniatowska • dr hab. Alicja Rysz- kiewicz • dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska • dr Joanna Samul • dr inż. Łukasz Satoła • dr Jakub Sawulski • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska • dr hab. Grzegorz Ślusasz • dr Joanna Śmiechowicz • prof. dr hab. Józef Stawicki • dr hab. Artur Świerczek • prof. dr hab. Marek Szopa • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc • dr hab. Elżbieta Szymańska • dr Rafał Szymański • dr Adam Tomanek • dr Monika Trusz-kowska-Kurstak • prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik • dr Agata Twardoch • dr Anna Walczyk • dr hab. inż. Tadeusz Winkler-Drews • dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz • dr Małgorzata Wosiek • prof. dr hab. Feliks Wysocki • dr hab. inż. Dariusz Zając • dr hab. Maciej Zastempowski • dr Wojciech Zbaraszewski • dr Dorota Żebrowska-Suchodolska • dr hab. Anetta Zielińska • dr hab. Patrycja Zwiech • dr Joanna Żukowska

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2016
dr hab. H. Adamkiewicz-Drwiłło, prof. PG • ks. dr hab. J. Babiński, prof. UKSW • dr A. Balcerzak • prof. dr hab. M. Błąd • prof. dr hab. J. Boehlke • dr M. Borda • prof. dr hab. T. Borys • prof. dr hab. K. Brzozowska • ks. dr hab. J. Bujak, prof. US • dr hab. E. Burhard-Dziubińska, prof. UŁ• prof. dr hab. J. Chumiński • prof. dr hab. S. Czaja • prof. dr hab. A. Dąbrowska • dr K. Dębkowska • dr hab. inż . J. Ejdys, prof. PB • dr hab. S. Figiel, prof. UWM • dr hab. W. Giza • prof. dr hab. J. Godłów- Legi ę dź• dr hab. M. Golecki, prof. UŁ• dr D. Górecka • dr A. Grabowska- Powaga • dr Z. Grajek • prof. dr hab. A. Graczyk • dr hab. R. Grzeszczak, prof. UW • dr hab.Ł. Hardt • prof. dr hab. M. Jano ś -Kreslo • dr hab. W. Jarecki, prof. US • dr hab. M. Jastrz ę bska, prof. UG • dr B. Jefmański • dr hab. P. Jeżowski, prof. SGH • prof. dr hab. J. Kaliński • dr A. Karpio • dr M. Klimczuk-Kochańska • prof. dr hab. W. Kowalczewski • dr hab. A. Koźlak, prof. UG • dr hab. J. Kraciuk • prof. dr hab. S. Krasowicz • dr hab. B. Kryk, prof. US • prof. dr hab. E. Kryńska • dr hab. M. Kwasek, prof. IERiGż-PIB • prof. dr hab. J. Lakis • dr hab. inż. A. Lipińska-Słota, prof. UE • dr hab. R. Lisowska, prof. UŁ• dr A. Lorek • prof. dr hab. E. Lorek • dr hab. T. Łuczka, prof. PWSZ Leszno • dr hab. S. Majewski, prof. US • prof. dr hab. K. K. Malik • dr hab. M. Markowska, prof. UEW • dr hab. R. Marks- Bielska, prof. UWM • dr hab. B. Mazur, prof. PB • dr K. Metelska-Szaniawska • dr A. Michalik • dr hab. J. Michnik, prof. UEK • dr hab. M. Michalski • dr hab. D. Milczarek-Andrzejewska • prof. dr hab. A. Miszczuk • dr hab. T. Miziołek, prof. UŁ• dr hab. J. Moczydłowska, prof. PB • prof. dr hab. E. Niedzielski • dr hab. J. Olbryś, prof. PB • dr hab. A. Olechnicka • dr hab. J. Olszyński, prof. SGH • dr hab. E. A. Pancer-Cybulska, prof. UE • dr hab. B. Pawełek, prof. UEK • dr hab. M. E. Pawłowska, prof. SGH • dr D. Perło • prof. dr hab. K. Piasecki • dr S. Pieńkowska-Kamieniecka • dr D. Pieńkowski • prof. dr hab. W. Poczta • dr hab. T. Popławski, prof. PB • prof. dr hab. B. Poskrobko • prof. dr hab. K. Poz- nańska • dr hab. A. Przybyłowski, prof. AMG • dr I. Pszczółka • dr J. Reichel • dr hab. Z. Rykiel, prof. UR • dr hab. inż. A. Sadowski, prof. UP • prof. dr hab. T. Sikora • dr hab. T. Siudek, prof. SGGW • dr J. Szafran • dr hab. J. Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr hab. R. Szul, prof. UW • dr hab. E. Szymańska, prof. PB • prof. dr hab. J. Śleszyński • dr A. Tomanek • dr M. Trzęsiok • prof. dr hab. M. Walesiak • prof. dr hab. J. Wilkin • dr hab. R. W. Włodarczyk, prof. UEK • dr Izabela Zabielska • dr E. Zalesko • dr P. Zwiech • dr D. Żebrowska-Suchodolska • prof. dr hab. T. Żylicz

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2015
dr hab. K. Andruszkiewicz, prof. UTP • dr A. Bagieńska • dr A. Balcerzak • dr M. Bąk • prof. dr hab. M. Bednarski • dr hab. T. Bernat, prof. US • dr hab. W. Bieńkowski, prof. UŁ • dr hab. E. Bogacz-Wojtanowska • dr hab. J. Bossak, prof. SGH •  dr hab. F. Bylok, prof. PCz. • dr hab. J. Chumiński, prof. UE • dr hab. P. Churski, prof. UAM • dr hab. R. Ciborowski, prof. UwB • dr J. Cichy • dr hab. W. Ciechomski, prof. UEP • dr E. Cieślik • dr hab. M. Cieślukowski • prof. dr hab. S. Czaja • dr hab. Z. Czajka, prof. IPiSS • dr I. Z. Czaplicka-Kozłowska • dr A. Czarczyńska • dr K. Czerewacz-Filipowicz • dr M. Czerwonka • dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH • dr inż. M. Dacko • dr D. Danilewicz • prof. dr hab. A. Dąbrowska • dr K. Dębkowska • dr S. Dołzbłasz • dr M. Drygas • dr A. Dyhdalewicz • dr hab. M. Dylewski, prof. WSB • dr hab. J. Działo, prof. UŁ • dr hab. E. Dziedzic, prof. SGH • prof. dr hab. T. Famulska • prof. dr hab. B. Filipiak • prof. dr hab. J. Godłów-Legiędź, • dr hab. M. Golecki, prof. UŁ • dr hab. U. Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB •  dr hab. E. Gostomski, prof. UG • dr D. Górecka • dr hab. R. Grzeszczak, prof. UW • dr hab. Ł. Hardt, prof. UW • prof. dr hab. M. Iwanicz-Drozdowska • prof. dr hab. K. Jajuga • dr M. Jankowska • dr hab. W. Jarecki • dr A. Jędruchniewicz •  prof. dr hab. R. Jończy • dr hab. M. Juchniewicz, prof. UWM • prof. dr hab. Juozas Lakis • dr A. Karpio • prof. dr hab. J. Karwowski • dr hab. R. Kata, prof. UR •  dr J. Kilon • prof. dr hab. M. Klamut • dr hab. P. Krajewski, prof. UŁ • dr D. Kruczyńska • prof. dr hab. E. Kryńska • dr B. Lepczyński • dr hab. C. Leszczyńska •  prof. dr hab. W. Łuczka • dr hab. W. Łuczyński, prof. UEP • prof. dr hab. E. Majewski • dr M. Malawski • dr hab. B. Mazur, prof. PB • dr K. Metelska-Szaniawska • dr B. Michalski • dr hab. G. Michalski • dr hab. D. Milczarek-Andrzejewska, prof. PAN • dr hab. D. Miłaszewicz, prof. US • dr E. Mioduchowska-Jaroszewicz • dr J. Mioduszewski • dr hab. A. Miszczuk, prof. UW • dr hab. M. Miszewski, prof. UEK • dr hab. T. Miziołek • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB •  dr hab. M. Mroziewski, prof. UWM • dr B. Nadolna • prof. dr hab. E. Niedzielski • dr B. Nosecka • dr hab. J. F. Nowak, prof. UEP • prof. dr hab. E. Okoń-Horodyńska • dr hab. J. Olbryś • dr hab. A. Olechnicka • dr hab. Ewa Anna PancerCybulska, prof. UE • dr P. Panfil • dr P. Pasierbiak • prof. dr hab. L. Patrzałek • prof. dr hab. K. Piasecki • dr A. Piekutowska • dr hab. A. Przybyłowski •  dr I. Pszczółka • dr E. Rollnik-Sadowska • dr hab. Z. Rykiel, prof. UR • dr J. Sasak • dr L. Sidorowicz • dr A. Skórska • prof. dr hab. K. Surówka • dr inż. K. Szara • dr J. Szafran • dr I. Szczepaniak • dr hab. J. Szołno-Koguc, prof. UMCS • dr hab. M Szopa, prof. UŚ • dr hab. A. Szplit, prof. UJK • dr hab. J. Szwacka-Mokrzycka. prof. SGGW • dr hab. E. Szymańska, prof. PB • dr A. Tomanek • dr M. Urbaniec •  dr hab. K. Wach, prof. UEK • dr hab. T. Wachowicz, prof UEK • dr K. Waliszewski • prof. dr hab. J. Wilkin • dr hab. J. Wiśniewska, prof. US • dr hab. K. Włodarczyk • dr hab. R. Włodarczyk, prof. UEK • dr M. Wojarska • dr hab. E. Wojnicka-Sycz, prof. UG • dr M. Wojdyło-Preisner • dr I. Zabielska • dr E. Zalesko • prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka • dr inż. E. Zysk • dr D. Żebrowska-Suchodolska • prof. dr hab. T. Żylicz

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2014
dr hab. A. Alińska, prof. SGH • dr hab. M. Aluchna, prof. SGH • dr Ł. Arendt • dr hab. M. Balcerowicz-Szkutnik, prof. UEK • dr hab. M. Bednarski, prof. UW • dr J. Bednarz • prof. nadzw. dr hab. W. Bieńkowski • dr hab. P. Błędowski, prof. SGH • dr hab. A. Bołtromiuk, prof. UwB • prof. dr hab. J. Bossak • dr E. Broniewicz • dr P. Bryła • dr K. Bryka-Kita • prof. dr hab. K. Brzozowska • dr hab. Jacek Buko, prof. US • dr G. Bukowska • dr hab. M. Burchard-Dziubińska, prof. UŁ • dr hab. R. W. Ciborowski, prof. UwB • dr hab. F. Chybalski, prof. PŁ • dr hab. W. Czyżowicz, prof. SGH • dr M. Dacko • dr K. Dębkowska • dr G. Dobrzański • dr hab. T. Dołęgowski, prof. SGH • dr hab. J. Działo, prof. UŁ • dr hab. R. Dziemianowicz, prof. UwB • dr J. Dzionek-Kozłowska • prof. dr hab. J. Famielec • dr hab. W. Florek, prof. UAM • dr M. Gasińska • dr K. Giordano • dr Ł. Goczek  • dr W. Gostomczyk • dr hab. E. Go-stomski, prof. UG • dr G. Górecka • dr hab. A. Graczyk, prof. UEW • prof. dr hab. Marianna Greta • dr hab. A. Harasimowicz, prof. UW • prof. zw. dr hab. K. Heffner • dr P. Jamróz • dr hab. M. Jastrzębska, prof. UG • prof. dr hab. M. Jerzemowska • dr K. Karpio • dr M. Karwiński • dr J. Kilon • dr K. Klimczak • prof. dr hab. M. Kłodziński • dr B. Kołaczek • dr A. Kopczuk • prof., dr hab. B. Kryk, prof. US • dr K. Kublik, prof. PWSIiP • dr L. Kucharski • dr K. Kociszewski  • dr hab. W. Koczur, prof. UEK • dr M. Konopczyński • dr hab. B. Kołosowska, prof. UMK • prof. zw. dr hab. inż. D. Korenik • dr J. M. Kowalski • dr hab. M. Kozak, prof. UW • prof. dr hab. inż. D. Kuchta • prof. dr hab. W. Kwaśnicki • dr I. Laskowska • prof. zw. dr hab. E. Lorek • dr M. Lubiński • dr hab. inż. P. Łebkowski, prof. AGH • dr I. Majchrzak • dr hab. E. Maluszyńska, prof. UEP • dr E. Marcinkiewicz • dr J. Mar-cinkiewicz  • dr M. Marzec • dr hab. R. Matera, prof. UŁ • dr B. Mazur  • dr E. Miodu-chowska-Jaroszewicz • dr K. Mitręga-Niestrój • dr hab. J. M. Moczydłowska, prof. Ucz.Ł • dr inż. G. Niewęgłowska • dr hab. A. Nowakowska, prof. UŁ. • dr I. Nurzyńska • dr J. Oczki • dr J. Olbryś • dr hab. W. Otto, prof. UW • prof. dr hab. J. Otto • dr hab. S. Pangsy-Kania, prof. UG • dr hab. A. Papuziński, prof. UKW • dr hab. J. Paszkowski, prof. PB • dr hab. M. Perkowski, prof. UwB • dr hab. K. Piasecki, prof. UEP • dr J. Piecuch • prof. dr hab. E. Piotrowski • prof. dr hab. B. Poskrobko • dr B. Prusak • dr I. Pszczółka • dr B. Radzka • dr E. Rollnik-Sadowska • dr hab. A. Sadowski, prof. UwB • dr B. Samoraj-Charitonow • dr Ł. Sienkiewicz • dr hab. A. Skowronek-Mielczarek, prof. SGH • dr H. Sobocka-Szczapa • prof. zw. dr hab. J. Sokołowski • prof. dr hab. A. Stabryła • dr hab. J. Szambelańczyk, prof. UEP • prof. zw. dr hab. M. Szczepański • dr hab. B. Szopa, prof. UJ • prof. nadzw. dr hab. A. Szplit • dr A. Szymańska • dr hab. J. Śleszyński, prof. UW • dr hab.  Bogdan Ślusarz, prof. UZ • dr E. Tokajuk • dr J. Tomaszewski  • prof. dr hab. Z. Tomczonek • prof. zw. dr hab. H. Towarnicka • dr R. Tuzimek • dr J. Wąsowicz • prof. dr hab. D. Wędzki • prof. dr hab. A. Wiatrak • dr hab. A. Wiśniewski, prof. UG • dr hab. J. Witek, prof. US • prof. zw. dr hab. H. J. Wnorowski • dr R. Wojciechowska • dr hab. J. Wołkonowski • dr M.E. Za-lewska • dr hab. W. Załuski, prof. UJ • dr A. Zaremba • dr K. Zawadzki • dr hab. M. Zieliński, prof. PŚ • dr K. Zimnoch • dr M. Zwolińska-Ligaj • prof. zw. dr hab. K. Żukrowska • prof. dr hab. T. Żylicz

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013
dr Anna Adamus-Matuszyńska • dr Łukasz Arendt • prof. nadzw. dr hab. Woj-ciech Bieńkowski • dr Ewa Bogacz-Wojtanowska • dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB • dr hab. Jerzy Borowski, prof. UwB • dr Marcin Brol • prof. dr hab. Krystyna Brzozowska • prof. zw. dr hab. Marek Bugdol • dr hab. Robert Cibo-rowski, prof. UwB • prof. dr hab. Stanisław Czaja • dr Zdzisław Czaja • dr hab. Zdzisław Czajka • dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH • prof. dr hab. Anna Dąbrowska • dr Katarzyna Dębkowska • dr Renata Dylkiewicz • prof. dr hab. inż. Małgorzata Gablota • dr Anna Gardocka-Jałowiec • dr hab. Beata Glinka, prof. UW  • dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB • dr Wal-demar Gostomczyk • dr hab. Marianna Greta, prof. PŁ • dr Anna Grześ • dr inż. Sławomira Hajduk • dr Joanna Jończyk • dr Aneta Kargol-Wasiluk • dr Andrzej Karpio • prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski • dr Magdalena Klimczuk-Kochańska •  prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz • dr inż. Artur Kożuch • prof. dr hab. Babara Kożuch • dr hab. Barbara Kryk, prof. US • dr Leszek Kucharski • dr Iwona Kukulak-Dolata • dr inż. Małgorzata Lechwar • dr Dariusz Łaguna • dr Izabela Łucjan • dr hab. Teresa Łuczka, prof. PWSZ • dr Monika Maksim • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. PB • dr Barbara Mazur  • dr Małgorzata Mikita • dr Ewa Mińska-Struzik • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. UŁ • dr Katarzyna Nagle • dr hab. inż. Aleksander Noworól, prof. UEK • dr Joanna Olbryś • dr hab.  Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM • dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ • dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki • dr Agnieszka Piekutowska • dr hab. Barbara Piontek, prof. WSB • dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB • prof. zw. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko • dr Bogumiła Powichrowska  • dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. UEW • dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB • dr Ewa Rollnik-Sadowska • dr Wiktor Rutkowski • dr Łukasz Sienkiewicz • dr hab. inż. Anna Skórska •  dr Halina Sobocka-Szczapa • prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski • prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz • prof. zw. dr hab. Marian Strużycki • prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit • dr Anita Szymańska • prof. dr hab. Zofia Tomczonek • dr Monika Wakuła • dr hab. Artur Walasik, prof. UEK • dr Katarzyna Walkowiak-Markiewicz • dr Jarosław Wąsowicz • prof. zw. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak • prof. dr hab. Jerzy Wilkin • prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski • dr Monika Wojdyło-Preisner • dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK • dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PŚ • dr Krystyna Zimnoch

LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2012
dr Krzysztof Arcimowicz • dr hab. Ryszard Brol • dr hab. Filip Chybalski • dr Maciej Cieślukowski, dr Mirosława Cywoniuk, dr hab. Stanisław Czaja, prof. PWSZ • dr hab. Zdzisław Czajka, prof. UwB  • dr Katarzyna Dębkowska • prof. dr hab. inż. Ewa Drabik  • dr Mariusz Dybał  • dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB • prof. dr hab. Teresa Famulska  • prof. dr hab. Małgorzata Fuszera  • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG  • dr Dorota Głogosz  • dr Joanna Godlewska  • prof. dr. med. Ursula Gresser  • dr Ewa Gruszewska  • prof. dr hab. Beata Guziejewska  • dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP  • prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński • dr hab. Maria Jastrzębska, prof. UG  • dr Joanna Jończyk  • dr hab. Elżbieta Kaczmarska-Kra¬kowska, prof. AFM  • prof. dr hab. Janusz Kaliński  • dr Magdalena Knapińska  • dr Andrzej Karpio  • dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB  • dr Jaroslaw Kilon • dr Grażyna Klamecka-Roszkowska  • prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski • dr hab. Mestwin Stanisław Kostka, prof. WSFiZ • dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB  • dr hab. Barbara Kryk,  prof. US • dr Agnieszka Kuś • dr Małgorzata Lechwar  • dr. hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB • dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. UEP • dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM • dr Grażyna Michalczuk   • dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. UMCS • prof. dr hab. Henryk Mruk  • dr Joanna Olbryś  • dr Agnieszka Olechnicka  • dr Elżbieta Orechwa-Maliszewska  • dr hab. Zbigniew Pastuszak • dr Katarzyna Perez  • prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP  • dr Krzysztof Piech • dr Agnieszka Piekutowska • dr Dariusz Pieńkowski • dr hab. Edward Wiktor Piotrowski, prof. UwB • dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB  • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB  • dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. PB  • prof. dr hab. Bazyli Poskrobko  • dr hab. Anna Rogut, prof. UŁ • dr Maciej Romanowski • dr Cecylia Sadowska-Snarska  • dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB  • dr Przemysław Skulski  • dr Halina Sobocka-Szczapa  • dr Grzegorz Szczodrowski  • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS  • dr hab. Roman Szul, prof. UW • dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR • dr Jacek Tomaszewski  • dr hab. Zofia Tomczonek, prof. PB  • dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, prof. UEP • prof. dr hab. Jerzy Wilkin  • dr Ewa Bogacz-Wojtanowska  • dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US • prof. dr hab. Jan Zarzecki • prof. dr hab. Anna Zorska  • dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG •