Nr 2 (100) (2020)

					Pokaż Nr 2 (100) (2020)

Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Specialized translation and language proofreading of papers prepared to Optimum. Economic Studies” - task financed under the Contract No. 878/P-DUN/2019 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.

Opublikowane: 2020-06-20