Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane: 2019-12-25