Archiwum

 • Nr 4 (102) (2020)

  Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Specialized translation and language proofreading of papers prepared to Optimum. Economic Studies” - task financed under the Contract No. 878/P-DUN/2019 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.

 • Nr 3(101) (2020)

  Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Specialized translation and language proofreading of papers prepared to Optimum. Economic Studies” - task financed under the Contract No. 878/P-DUN/2019 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.

 • Nr 2 (100) (2020)

  Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Specialized translation and language proofreading of papers prepared to Optimum. Economic Studies” - task financed under the Contract No. 878/P-DUN/2019 from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science.

 • Nr 1(99) (2020)

  Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Nr 4(98) (2019)

  Specjalistyczne tłumaczenie i korekta językowa artykułów naukowych w Optimum. Economic Studies – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Optimum nr 4(94) 2018

  Nr 4(94) (2018)

  „Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku”, zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  MNiSW

 • Nr 3(93) (2018)

  „Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku”, zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  MNiSW

 • Nr 2(92) (2018)

  „Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku”, zadanie finansowane  w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   MNiSW

 • Nr 1(91) (2018)

  „Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku”, zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  MNiSW

 • Nr 5(89) (2017)

  „Zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne, poprzez zwiększenie liczby artykułów w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku”, zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  MNiSW