FINANCIAL SITUATION OF CITIES IN THE LODZ VOIVODESHIP IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC –TRENDS OF CHANGE AND IMPACT ON INDEBTEDNESS

Autor

  • Dagmara Hajdys Uniwersytet Łódzki Autor
  • Łukasz Ziarko University of Lodz Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/

Słowa kluczowe:

COVID-19 pandemic, urban finances, income, expenditure, urban debt, anti-COVID programmes

Abstrakt

Purpose – The aim of this article is to identify and assess the change in the structure and direction of spending of the financial resources of the cities of Lodz Voivodeship in connection with the measures taken during the COVID-19 pandemic and their impact on the level of debt.
Research method – The study uses data obtained from two sources: a questionnaire interview conducted in the target group of towns in Lodz voivodeship and the repository of the Local Data Bank CSO.
Results – The research shows that the different cities have different profiles of the activities undertaken during the COVID-19 pandemic and how they were financed. The majority of cities financed these activities through targeted grants or from their own budget reserves, which implied no reduction in expenditure. A smaller number of cities financed these activities from other sources, which had the effect of reducing current and investment expenditure. Cities’ debt was increasing, but not as a direct result of the pandemic.
Originality / value / implications / recommendations – On the basis of the data obtained, the authors distinguished three different profiles of actions taken to prevent the negative effects of the COVID-19 pandemic and ways of financing the resulting expenditure for cities in the Lodz Voivodeship. The need for further analysis in the context of new challenges: migration crisis, climate crisis, energy crisis was indicated.

Bibliografia

Aczel A. D., Sounderpandian J., 2008, Complete Business Statistics (7th ed.), McGraw-Hill/Irwin.
Aswandi A., Kholibrina C. R., 2020, The grading classification for Styrax sumatrana resins based on physico chemical characteristics using two-step cluster analysis, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, no 935(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/935/1/012013
Bedyńska, S., Książek, M., 2012, Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Bęben W., 2022, Kryzys i pandemie. Przegląd dotychczasowych współzależności, [w:] Gospodarka w cieni pandemii COVID-19, Kańduła S., Przybylska J. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Budner-Iwanicka L., Legutko M., 2021, Ubytek wybranych dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa małopolskiego i pomorskiego w wyniku epidemii COVID-19, [w:] Wyzwania współczesnych finansów, Wasilewski M., Wasilewska A., (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Ćwiek J. 2022, Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. Retrieved 15.06.2023 from https://www.rp.pl/covid19/art36608191-koronawirus-nie-daje-o-sobie-zapomniec. (data dostępu 15.06.2023).
Chan, Y. H., 2005, Biostatistics 304. Cluster analysis. “Singapore Medical Journal”, no 46(4), pp.153–160.
Chiu T., Fang D. P., Chen J., Wang Y., Jeris C., 2001, A robust and scalable clustering algorithm for mixed type attributes in large database environment. Proceedings of the Seventh ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 263–268. https://doi.org/10.1145/502512.502549
Chlipała P., Żbikowska A., 2022, Konsumpcja w czasach pandemii. Jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Czudec A., 2021, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii, “Finanse Komunalne”, nr 5. pp. 7-18.
Franek, S., 2022, Konsekwencje kryzysu COVID-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE. „Optimum. Economic Studies”, vol. 3(109). https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/14665/1/Optimum_3_2022_S_Franek_Konsekwencje_kryzysu_COVID_19_dla_finansow.pdf, (data dostępu 15.06.2023).
IBM, 2021. TwoStep Cluster Analysis. SPSS Statistics (25.0.0). https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/25.0.0?topic=features-twostep-cluster-analysis
Johnson, A. J., Johnson, H. C., Devadossc, S., Foltz, J., 2011, Strategic Group Analysis of U.S. Food Businesses Using the Two-step Clustering Method, “International Food and Agribusiness Management Review”, no 14(2), p. 11.
Kaczorowska, A., Słoniec, J., 2022, Zarządzanie procesami ograniczającymi rozwój i skutki pandemii COVID-19 w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
Kańduła, S., Przybylska, J., 2021, Financial instruments used by Polish municipalities in response to the first wave of COVID-19, ‘Public Organization Review‘, vol. 21, pp. 665-686. https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-021-00569-7 , (data dostępu 15.06.2023).
Klimek, M., 2020, Działania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego wobec epidemii, [w:] Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, Pikuła N. G., Grewiński M., Zdebska E., Glac W., (red.), pp. 1-232, Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, vol. 11, https://isszp.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2023/01/11.-WYZWANIA-DLA-POLITYKI-SPOLECZNEJ-W-KONTEKSCIE-PANDEMII-KORONAWIRUSA-Biblioteka-Instytutu-Spraw-Spolecznych-i-Zdrowia-Publicznego.pdf, (data dostępu 14.08.2023).
Klimek M., 2022, Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii COVID-19, „Studia Politologiczne”, vol. 64. http://www.studiapolitologiczne.pl/pdf-151470-76491?filename=Local%20self%20governmentin.pdf, (data dostępu 14.08.2023).
Kostyk-Siekierska K., 2021, Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna. vol. 51/3, https://rac-2022.syskonf.pl/conf-data/RaC-2021/files/K_Kostyk-Siekierska.pdf , (data dostępu 15.06.2023).
Kowalski T., 2021, The economy battling Covid-19: A macroeconomic approach, [w:] Toward the “new normal” after Covid-19 – a post-transition economy perspective, Mińska-Struzik E., Jankowska B. (red.), University of Economics and Business, Poznań. 15.06.2023 https://www.researchgate.net/publication/352676881_The_economy_battling_Covid-19_A_macroeconomic_approach., (data dostępu 15.06.2023).
Łubina, J., 2021, Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, vol. 4(9), pp. 103-116, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.024
Maxwell Scott E., 2000, Sample Size and Multiple Regression Analysis, “Psychological Methods”, vol. 5(4), pp. 434–458.
Michailidou C., Maheras P., Arseni-Papadimititriou A., Kolyva-Machera F., Anagnostopoulou C., 2009, A study of weather types at Athens and Thessaloniki and their relationship to circulation types for the cold-wet period, part I: Two-step cluster analysis, “Theoretical and Applied Climatology”, vol. 97(1–2), pp. 163–177. https://doi.org/10.1007/s00704-008-0057-x.
Miller J. L. L., Erickson M. L., 1974, On Dummy Variable Regression Analysis, “Sociological Methods & Research”, vol. 2(4), pp. 409–430. https://doi.org/10.1177/004912417400200402.
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2), 2023, Ministerstwo Zdrowia, https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 , (data dostępu 10.08.2023).
Mitchell T., Sun Y., Liu X., Peel M., 2020, China and Covid-19: what went wrong in Wuhan?, “The Financial Times”, October 17, https://www.ft.com/content/82574e3d-1633-48ad-8afb-71ebb3fe3dee, (data dostępu 15.06.2023).
Nelicki A., 2020, Wpływ ustawodawstwa okresu pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, Fundacja im. S. Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wpływ-ustawodawstwa-okresu-pandemii-COVID-19-na-finanse-JST.pdf, (data dostępu 14.08.2023).
Ozili P. K., 2023, The acceptable R-square in empirical modelling for social science research, Social Research Methodology and Publishing Results: A Guide to Non-Native English Speakers, 115769, pp. 134–143, https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6859-3.ch009.
Rousseeuw P. J., 1987, Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis, “Journal of Computational and Applied Mathematics”, vol. 20(C), pp. 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta Dz. U. 2019 r. poz. 1416.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta Dz. U. 2021 r. poz. 1395.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2023 r. poz. 1118.
Rundle-Thiele, S., Kubacki, K., Tkaczynski, A., & Parkinson, J., 2015, Using two-step cluster analysis to identify homogeneous physical activity groups. Marketing Intelligence and Planning, 33(4), 522–537. https://doi.org/10.1108/MIP-03-2014-0050
Sielska A., 2020, Nakłady na opiekę zdrowotną a rozwój epidemii COVID-19 w województwach Polski w okresie 4 marca-31 maja 2019 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, vol. 394, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artykuły_381_400/SE_394/05.pdf, (data dostępu 15.06.2023).
Swianiewicz P., Łukomska J., 2020, Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Fundacja im. Stefana Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf, (data dostępu 15.06.2023).
Supandi A., Saefuddin A., Sulvianti I. D., 2020, Two step Cluster Application to Classify Villages in Kabupaten Madiun Based on Village Potential Data, Xplore: “Journal of Statistics”, vol. 10(1), pp. 12–26, https://doi.org/10.29244/xplore.v10i1.272.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 568 z późn. zm.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. 2020, poz. 1086, z późn. zm.
Wójtowicz P., 2022, Na COVID-19 zmarło już 100 tys. Polaków. Eksperci mówią, gdzie popełniliśmy błąd, https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,100-tys--zgonow-na-covid-19-w-polsce--eksperci-mowia--gdzie-popelnilismy-blad,artykul,61041993.html, (data dostępu 30.06.2023).
www 1, Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Situation Report-43, 2020, World Health Organization https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, (data dostępu 14.06.2023).
www 2, COVID-19 & Global Health Issues Virtual Press Conference 5 May 2023, 2023, World Health Organization, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/virtual-press-conference-on-global-health-issues-5-may-2023.pdf?sfvrsn=dc963bd0_1, (data dostępu 14.06.2023).
www 3, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019, 2020, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-2019,5,16.html, (pobrano 14.08.2023).
www 4, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021, 2021, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-2021,5,18.html (pobrano 14.08.2023).
www 5, Unijne dotacje na walkę z COVID-19, 2020, Grant Thornton, https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/04/Unijne-dotacje-na-walkę-z-COVID-19-raport-Grant-Thornton-06-04-2020.pdf (data dostępu 14.08.2023).

Opublikowane

2024-03-29

Numer

Dział

Miscellanea