ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW MUZEÓW W OKRESIE COVID-19 W PERSPEKTYWIE EKONOMII BEHAWIORALNEJ NA PRZYKŁADZIE MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

Autor

  • Katarzyna Jolanta Szara Uniwersytet Rzeszowski Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, błędy behawioralne, interwencje niemedyczne,

Abstrakt

Cel – Pandemia utrudniła funkcjonowanie wszystkich instytucji kultury, w tym muzeów. Jednym ze sposobów na ograniczenie transmisji wirusa w populacji była zmiana
zachowań. NPI (nonpharmaceutical interventions) to narzędzia, za których pomocą próbowano kontrolować przebieg pandemii. Celem artykułu jest identyfikacja błędów behawioralnych w pracy pracowników merytorycznych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w okresie pandemii COVID‑19.
Metoda badań – Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury. W formie case study dokonano analizy pracy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, wykorzystując informacje z obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów ustrukturalizowanych.
Wnioski – Kryzys związany z pandemią doprowadził do wzmożenia działań w zakresie transformacji cyfrowej, uwydatnił problemy związane z aspektem finansowania. Zidentyfikowane błędy w zachowaniu pracowników muzeum były błędami wynikającymi z nadmiaru
informacji, niepewności jutra, obaw o stosowanie interwencji, myślenia życzeniowego.
Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Oryginalność opracowania wynika z diagnozy luki badawczej odnoszącej się do pracowników muzeum w zakresie ich reakcji na niemedyczne interwencje w miejscu pracy podczas pandemii COVID-19. Nie są znane analizy błędów behawioralnych na stanowisku pracy w odniesieniu do interwencji niemedycznych. Jest to więc nowatorskie ujęcie tematu, ważne z punktu widzenia implementacji rozwiązań regulacyjnych podczas kryzysu.

Bibliografia

Badanie kryzysu i zmian w kulturze w czasie pandemii COVID-19, czyli kondycja kultury miejskiej w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, na przestrzeni lat 2020–2021. http://www. publicprofits.pl/aktualnosci/kultura-w-po-pandemii-ankieta.html [28.02.202].
Buchner A., Urbańska M., Wierzbicka M., Janus A., Cetera N., 2021, Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury, https://centrumcyfrowe.pl/ czytelnia/jak-polskie-instytucje-kultury-radza-sobie-w-czasie-pandemii-premiera-raportu [20.05.2022].

Działalność muzeów w czasach pandemii COVID – 19, 2021, NIMOZ, Warszawa.
Instytucje kultury w woj. Mazowieckim w okresie pandemii, 2021, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa.
Jurkiewicz J., 2022, Wpływ ograniczeń sanitarnych COVID-19 na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce. „Acta Politica Polonica”, 1 (53), 89–100, DOI: 10.18276/ap.2022.53-07.
Kaczmarek M., 2021, Pandemia vs sztuka. Ekonomiczne, finansowe i prawne skutki pandemii Covid – 19 na przykładzie Filharmonii Łódzkiej, „Zarzadzanie w kulturze”, z. 22, cz. 2
Kawa A., Jęczalik J., Skakowska O., 2020, Kultura w czasie zarazy w województwie podkarpackim, Estrada Rzeszowska, Rzeszowski Inkubator Kultury
Krawczyk-Wasilewska V., 2020, Covid 19 jako paradygmat choroby globalnej, „Etnografie czasu zarazy”, tom 104.
Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r., 2022, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa - Kraków.
Lipski Ł., 2021, Przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowania muzeów w Polsce podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku w kontekście roli muzeów w tworzeniu tożsamości kulturowej oraz zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 15(1), 97-112. https://doi.org/10.29316/rs/135342
Montalto V., Sacco P., Alberti V., Panella F., Saisana M., 2020, European Cultural and Creative Cities in COVID - 19 times. „Jobs at risk and the policy response”, [20.05.2023].
Narinder K., 2020, Covid-19 cognitive bias, https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/09/covid-19-and- cognitive-bias/, [13.05.2023].

Nieczynne do odwołania? Strategie działania instytucji kultury w warunkach pandemii. 2020. https://www.facebook.com/events/2753337621430106 [20.05.2023].
Nobre G., 2020, Creative Economy and Covid-19, Technology, Automation and the New Economy. http://www.researchgate.net/profile/Guilherme_Nobre/publication/340438912_Creative_Economy_and_Covid19_technology_automation_and_the_new_economy/links/5e8a71f4299bf130797ffc1e/Creative-Economy-and-Covid-19-technology-automation-and-the-new-economy.pdf [20.05.2023].
O’Connor J., 2020, Art and Culture after Covid-19. https://wakeinalarm.blog/2020/04/09/artand-culture-after-covid-19/ [20.05.2023].
Paprocki R., 2020, Postawy względem pandemii COVID – 19. Kultura jako sterownik zachowań w warunkach ryzyka i niepewności. „Pomiary Automatyka Robotyka” R. 24, Nr 4
Pasternak-Zabielska M., 2021, Raport z badania: Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów. Warszawa. https://nimoz.pl/files/articles/252/Raport_z_badania_Insytucje_kultu- ry_w_okresie_covid.pdf (20.05.2023).
Pawińska, M., Zyzik, R., 2021, Pandemia jako wyzwanie behawioralne, „Policy Paper”, nr 1,
Penc J., 2011, Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kierowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer
Petroniec, J., Rokosz-Lempart, K., Kwiatek-Sołtys, A., 2022, Wpływ pandemii na funkcjonowanie wybranych instytucji kultury w Krakowie i Katowicach. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 36(3), doi: https://doi.org/10.24917/20801653.363.6
Pietraszko A., Szczeblewska A., Wittels K., 2020, Re(animacja) kultury w okresie pandemii. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa.
Poznan wspiera ludzi kultury [6.05.2020]. https://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/aktualnosci,c,20/ poznanwspiera-ludzi-kultury, 146827.html [18.05.2023].
Raport Kultura: „Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie pandemii COVID-19”, 2020, Kraków./User/AppData/Local/Temp/raport-kultura_1603792290.pdf [04.09.2021].
Sevgin M., 2020, Public Policy Implications of Cognitive Biases and Heuristics, „The Journal of International Social Research”, 13(72) (as cited in Madrian B. C. (2014). Applying Insights From Behavioral Economics to Policy Design, “Annu. Rev. Econ.”, vol. 6 (1).

Soofi M., Najafi F., Karami-Matin B., 2020, Using insights from behavioral economics to mitigate the spread of COVID-19, „Applied health economics and health policy”, vol. 18(3).

Śliwowski, P., Wincewicz, A. (współpr.), 2021 Pandemia jako wyzwanie behawioralne, „Policy Paper”, nr 1Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
The impact of the Covid-19 – pandemic on the cultural and Creative sector (November 2020). Report for the Council of Europe, KEA https://keanet. eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf?fbclid=IwAR 2nGtKVc1vqz2bcgMhfYQjJJZy9v6dfkeQF7FlrSwhu3yDVeusjf8qaFNY [3.06.2021].
Kamińska K., 2021. Pandemiczny przewodnik po instytucjach kultury. O cyfrowych formach komunikacji na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.
Nicola P., 2021, Non- pharmaceutical interventions during the COVID-19 pandemic: A review, Physics Reports 913 (2021) 1–52 https://doi.org/10.1016/j.physrep.2021.02.001 [20.03.2023].
Regmi K., Lwin C.M., 2021, Factors Associated with the Implementation of Non-Pharmaceutical Interventions for Reducing Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review. Int. J. Environ. „Res. Public Health” 2021, 18,4274. https://doi.org/10.3390/ ijerph18084274 [20.03.202].
Mendez-Britoa A., El Bcheraouia Ch., Pozo-Martina F., 2021, Systematic review of empirical studies comparing the effectiveness of non-pharmaceutical interventions against COVID-19, „Journal of Infection” 83, 281–293 https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.06.018 [20.03.2023].

Pobrania

Opublikowane

2024-03-29

Numer

Dział

Studia i rozprawy