PLANNING AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC INVESTMENT PROJECTS IN THE FACE OF UNSTABLE MACROECONOMIC CONDITIONS

Autor

  • Krzysztof Jarosiński Szkoła Główna Handlowa Autor

Słowa kluczowe:

economic development, development stability, macroeconomic factors, public finance

Abstrakt

Purpose – The aim of the article is to draw attention to possible limitations and potential difficulties related to the implementation of public investment projects in the face of crisis phenomena and in particular the possible impact of macroeconomic factors on public investments.

Research method – During the research, the method of critical analysis of the literature as well as analytical and descriptive methods were used in relation to the source data obtained during the empirical research, which allowed determining the impact of changes in macroeconomic factors on the planning and implementation of public investments.

Results – Theoretical and empirical studies prove that macroeconomic instability has a significant impact on the course of investment processes in the public sector. The increase in inflation and interest rates of central banks has become a major threat to development processes; it may limit investment activity and reduce the effectiveness of public spending.

Originality / value / implications / recommendations – The article discusses the current issues of planning and implementing investments in the face of changes in macroeconomic factors in crisis conditions. The recognized instability of investment processes in the public sector requires a detailed analysis of the current conditions and the impact of potential threats on long‑term economic development. The research shows that there is a need for a thorough and extensive analysis of macroeconomic conditions and their potential influence on the conditions of implementation, including the financing of public investment projects in the future.

Bibliografia

Amer M., Daim T.U., Jetter A., 2013, A Review of Scenario Planning, “Futures”, Vol. 46, pp. 23–40, DOI: 10.1016/j.futures.2012.10.003.
Asian Development Bank, 2013, Cost-Benefit Analysis For Development. A Practical Guide, ADB, Manila.
Batóg J., Batóg B., 2019, Macroeconomic Factors of Economic Growth in the European Union in 2000–2016: A Multidimensional Analysis, “Econometrics”, Vol. 23, No. 3, pp. 1–14.
Beqiraj E., Fedeli S., Forte F., 2018, Public debt sustainability: An empirical study on OECD countries, “Journal of Macroeconomics”, Vol. 58, pp. 238–248.
Belli P., Anderson J., Barnum H., Dixon J., Tan, J.-P., 1998, Handbook on Economic Analysis of Investment Operations, World Bank, Washington.
Bonn I., Christodoulou C., 1996, From Strategic Planning to Strategic Management, “Long Range Planning Journal”, Vol. 29, No. 4, pp. 543–551, DOI: 10.1016/0024-6301(96)00046-5, pp. 437–596.
Bryson J., Edwards L.H., 2017, Strategic Planning in the Public Sector, “Oxford Research Encyclopedias of Business and Management”, pp. 1–25, DOI: 10.1093/acrefore/9780190224851.013.128.
Cavallo E., Daude C., 2008, Public Investment in Developing Countries: A Blessing or a Curse?, “Journal of Comparative Economics”, Vol. 39, No. 1, pp. 2–42, DOI: 10.2139/ssrn.1820935.
Chirwa T.G., Odhiambo N.M., 2016, Macroeconomic Determinants of Economic Growth: A Review of International Literature, “South East European Journal of Economics and Business”, Vol. 11, No. 2, pp. 33–47, DOI: 10.1515/jeb-2016-000, p.35.
Crawford L.H., Simpson S., Koll W., 1999, Managing by Projects: A Public Sector Approach, [in:] Proceedings for NORDNET’99: Managing Business by Projects, Artto K.A., Kahkonen
K., Koskinen K. (eds.), Project Management Association, Helsinki.
Domański T., 1999, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa.
Domokos L., Nyéki M., Jakovác K., Németh E., Hatvani C., 2015, Risk Analysis and Risk Management in the Public Sector and in Public Auditing, “Public Finance Quarterly”, Vol. 60, issue 1, pp. 7–28.
Doval E., 2019, Risk Management Process in Projects, “Review of General Management”, Vol. 30, No. 2, pp. 101–111.
Drobniak A., 2012, Efektywność i skuteczność projektów publicznych – koncepcje i przykłady oceny projektów miejskich, [in:] Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, Kołodziejczyk J. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Elbanna S., Adrews R., Pollanen R., 2016, Strategic Planning and Implementation Success in Public Service Organizations, Evidence from Canada, “Public Management Revue”, Vol. 18, No. 7, pp. 1017–1042, DOI: 10.1080/14719037.2015.1051576.
Farrell M.J., 1957, The Measurement of Productive Efficiency, “Journal of the Royal Statistical Society”, series A (General), Vol. 120, No. 3, 1957, pp. 253–290, www.jstor.org/stable/2343100 [date of access: 15.01.2023].
Fischer S., 1993, The Role of Macroeconomic Factors in Growth, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 32, No. 3, pp. 485–512, DOI: 10.1016/0304-3932(93)90027-D.
Jarosiński K., 2021, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) of Public Investment Projects, “European Research Studies Journal”, Vol. 24, No. 3B, pp. 769–786, DOI: 10.35808/ersj/2500.
Jarosiński K., Opałka B., 2021, Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa.
Jarosiński K., Opałka B., 2021, Public Investment Projects in the Conditions of Changing Risk Factors, “IBIMA Conference Proceedings”, pp. 4134–4142.
Ocolisanu A., Dobrotă G., Dobrotă D., 2022, The Effects of Public Investment on Sustainable Economic Growth: Empirical Evidence from Emerging Countries in Central and Eastern Europe, “Sustainability”, Vol. 14, pp. 1–25, DOI: 10.3390/su14148721.
Platon V., Frone S., Constantinescu A., 2014, Financial and Economic Risks to Public Projects, “Procedia Economics and Finance”, No. 8, pp. 204–210.
Rodrıguez Bolıvar M.P., Lopez Subires M.D., Alcaide Munoz L., Navarro Galera A., 2021, The Financial Sustainability of Local Authorities in England and Spain: a Comparative Empirical Study, “International Review of Administrative Sciences”, Vol. 87(1), DOI: 10.1177/0020852319834721.
Satoła Ł., 2015, Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych, „Roczniki naukowe SERiA”, Vol. 17, No. 1, pp. 211–216.
Sawyer M., 2011, Budget Deficits, Public Debt and the Level of Public Investment, [in:] Public Investment, Growth and Fiscal Constraints: Challenges for the EU New Member States, Florio M. (ed.), E. Elgar Publishing Ltd, Northampton.
Spikin C., 2013, Risk Management Theory: the Integrated Perspective and Its Application in the Public Sector, “Estado, Gobierno y Gestión Pública”, Vol. 21, pp. 89–126.
The Standard for Portfolio Management, 2013, Project Management Institute, Newtown Square.
Tutaj J., 2018, Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego, „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, No. 2, pp. 35–44.
Wysocki R., 2013, Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym – strategii portfela projektów, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Vol. 22, pp. 383–394.
Ziółkowski M., 2015, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Vol. 77, No. 1, pp. 145–163.
www 1, The Role of Public Investment in Social and Economic Development Public Investment: Vital for Growth and Renewal, but Should It Be a Countercyclical Instrument?, 2009, United Nations, pp. 2–29, https://unctad.org/system/files/official-document/webdiae20091_en.pdf [date of access: 15.01.2023].
www 2, Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2022, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm [date of access: 15.01.2023].
www 3, Central Bank Policy Rates, Bank for International Settlements, https://www.bis.org/statistics/cbpol.htm?m=2679 [date of access: 30.01.2023].
www 4, Macroeconomic Data Bank, Statistics Poland, https://bdm.stat.gov.pl [date of access: 15.01.2023].
www 5, Raporty makroekonomiczne i fiskalne, Ministry of Finance, https://www.gov.pl/web/finanse/raporty-makroekonomiczne-i-fiskalne [date of access: 15.01.2023].
www 6, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących
podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja –
październik 2022 r., Ministry of Finance, https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-
sytuacja-makroekonomiczna [date of access: 15.01.2023].
www 7, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat [date of access: 17.01.2023].
www 8, http://swaid.stat.gov.pl/EN/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx [date of access: 17.01.2023].
www 9, AMECO Database, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-
and-databases/economic-databases/ameco-database_en [date of access: 16.01.2023].
www 10, International Finance Statistics, IMF, https://data.imf.org/regular.aspx?key=
61545854 [date of access: 16.01.2023].
www 11, own studies based on: https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/analysis [date of access: 18.07.2023].

Opublikowane

2024-01-29

Numer

Dział

Studia i rozprawy