Public Investment at the Local Level under Changing Conditions of Budgetary Economy in Poland..

Autor

  • Benedykt Opałka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Autor

Słowa kluczowe:

budgetary economy, public investment, local government, public sector

Abstrakt

Purpose – The aim of the article is to identify the scope and directions of changes in the situation of local government budgets and their links with macroeconomic factors, the occurrence of which is associated with the consequences caused by crisis phenomena, as well as to determine the disparity of investment expenditures in local systems in the context of the investment capacity of local government units.

Research method – The study applied the method of critical analysis of the literature on the subject, as well as the method of comparative analysis using measures of statistical description in the scope of empirical data collected and own calculations.

Results – The consequences of the pandemic crisis phenomena and adverse trends in macroeconomic factors affect the stability of the budgetary economy. It was observed that until 2021, the level of investment expenditures did not decrease, however, negative changes in the structure of expenditure are noticeable in many local government units.

Originality / value / implications / recommendations – The analysis of the economic environment indicate the risk of intensification of factors destabilising economic processes. It is necessary to undertake regular analyses with a view to counteracting the further negative changes, in particular in the field of the revenue stability of territorial self-government units, as well as the elimination of excessive spatial diversification of investment capacities on the scale of Poland.

Bibliografia

Czyż M., 2012, Wpływ kryzysu gospodarczego na dochody własne gmin, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, No. 4, pp. 23-36.
Dylewski M., 2017, Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. 51, No. 6, pp. 74-84, DOI: 10.17951/h.2017.51.6.75.
Gubernat E., 2016, Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, No. 6(84), part 2, pp. 71–83, DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-07.
Kańduła S., Śmiechowicz J., 2016, Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 50, No. 1, pp. 735-744. DOI:10.17951/h.2016.50.1.735.
Kostyk-Siekierska K., 2021, Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, No. 51(3), pp. 29-45, DOI: 10.25944/znmwse.2021.03.2945.
Kozuń-Cieślak G., 2013, Państwo - sektor publiczny - finanse publiczne. Próba systematyzacji pojęciowej, „Finanse Komunalne”, No. 11, pp. 5-19.
Łubina J., 2021, Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, No. 4(9), pp. 103-116, DOI: 10.12775/PBPS.2021.024.
Malinowska-Misiąg E., 2022, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii, „Optimum. Economic Studies”, No. 1(107), pp. 48-63, DOI: 10.15290/oes.2022.01.107.04.
Poniatowicz M., 2011, Nieruchomość jako źródło dochodów własnych gminy z uwzględnieniem możliwości oddziaływania władz samorządowych na ich wielkość, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 173, pp. 638-650.
Poniatowicz M., Jastrzębska M., 2021, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i jego determinanty, „Studia BAS”, No 4(68), pp. 147–170, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2021.40.
Stasiowski J., 2021, Wpływ epidemii na działalność JST, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
Szołno-Koguc J., 2021, Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne, „Studia BAS”, No. 1(65), pp. 9–20, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2021.02.
Wójtowicz K., 2018, Znaczenie wybranych czynników ekonomiczno‑społecznych dla kształtowania stabilności fiskalnej gmin miejskich w Polsce, „Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis”, No. 2(334), s. 213-234, DOI: 10.18778/0208-6018.334.14
Zawora J., Zawora P., 2017, Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego, „Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 4(129), pp. 279–292. DOI: 10.18276/epu.2017.129-23.
Zbroińska B., 2022, Wrażliwość budżetów publicznych i prywatnych na kryzys spowodowany pandemią Covid-19 na przykładzie polskiej gospodarki, „Optimum. Economic Studies”, No. 3(109), pp. 27-40, DOI: 10.15290/oes.2022.03.109.03.
Zimny A., 2008, Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.

www 1. Swianiewicz P., Łukomska J., 2020, Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii, Fundacja im. Stefana Batorego, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf [date of entry: 19/12/2022].
www 2. https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych, [date of entry: 10/01/2023].
www 3, Gołaszewski M., 2020, Jak uratować finanse JST przed załamaniem z powodu koronawirusa COVID-19?, Aesco, https://aesco.com.pl/analiza-konsekwencji-spadku-dochodow-jst-z-powodu-koronawirusa-covid-19/ [date of entry: 10/12/2022].
www 4. The Impact of the COVID-19 Crisis on Regional and Local Governments: Main Findings from Joint CoR-OECD Survey, 2020, OECD and European Committee of the Regions, https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments_fb952497-en [date of entry: 10/01/2023].
www 5. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat, [date of entry: 15/01/2023].
www 6. https://geo.stat.gov.pl/app/mapa/gus/c633a248-a094-0007-c39a-25d57ecdf0e4/?locale=en&mapview=52.003319%2C19.424767%2C6.77z#/ [date of entry: 16/01/2023].
www 7. http://swaid.stat.gov.pl/EN/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx [date of entry: 16/01/2023].

Opublikowane

2023-11-13

Numer

Dział

Studia i rozprawy