Odpłatność za publikacje

2018-01-03

Informujemy, że od 2018 roku publikacja w naszym czasopiśmie podlega opłacie w wysokości 360zł. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów recenzji.

Wniesienie opłaty jest warunkiem przekazania artykułu do recenzentów.