System antyplagiatowy

2021-02-02

Redakcja czasopisma Optimum. Economic Studies, w celu zapobiegania plagiatowi, korzysta z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/  System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo artykułu przesłanego do redakcji z dostępnymi źródłami internetowymi oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check.