Indeksacja w bazie EBSCO

2020-06-02

Optimum. Economic Studies pozyskało indeksację EBSCO.

Włączenie czasopisma do bazy nie byłoby możliwe bez rzeszy Autorów i Recenzentów. Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie.

 Optimum. Economic Studies, ISSN 1506-7637, jest indeksowane w bazach danych:

Od 2019: