Ogłoszenia

Szanowni Państwo

Informujemy, że na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomii i Finansów UwB wysokość opłaty za wydanie artykułu wynosi 700 zł.

Z poważaniem

Paweł Piątkowski