Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Zanim zgłosisz artykuł zapoznaj się z:

Do autorów

Recenzowanie

Zasady etyczne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

  • Rozmiar artykułu nie przekracza 30 000 znaków. Streszczenie ma 1000-1500 znaków ze spacjami. Artykuł jest przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonie wydawniczym.
  • Streszczenie zawiera: słowa kluczowe, kody JEL.
  • W zgłoszeniu podany jest ORCID Autora (https://orcid.org/register).
  • Zgłoszenie zawiera pliki o nazwach: PLIK_1_Nazwisko Autora_Fragment tytułu artykułu; PLIK_2_Tekst artykułu bez danych Autora/Autorów (artykuł przygotowany zgodnie z szablonem wydawniczym). PLIK_3_Dane_Fragment tytułu (plik Excel).
  • Wykresy, schematy, tabele są dostarczane w wersji elektronicznej (plik Excel o nazwie: PLIK_3_Dane), przygotowane w skali odcieni szarości.
  • Literatura jest podana w układzie alfabetycznym, obejmuje tylko i wyłącznie prace cytowane w artykule.
  • Streszczenie zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w szablonie wydawniczym (panel boczny strony Optimum. Economic Studies: Ważne informacje do Autorów), tj. ma wyraźnie wyodrębnione części: Cel; Metoda badania; Wynik; Oryginalność/wartość.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.