Kontakt

ADRES REDAKCJI:
Redakcja Czasopisma Optimum. Economic Studies
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
tel. +48 85 745 77 26; +48 85 745 77 11
e-mail: optimum[at]uwb.edu.pl

ADDRESS OF EDITORIAL OFFICE:
Editorial Office: Optimum. Economic Studies
Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok
Warszawska 63 street, 15-062 Bialystok
phone +48 85 745 77 26; +48 85 745 77 11
e-mail: optimum[at]uwb.edu.pl

ADRES WYDAWNICTWA:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 71 20; +48 85 745 70 59
fax (85) 745 70 73
e-mail: ac-dw[at]uwb.edu.pl
www: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

ADDRESS OF THE PUBLISHING HOUSE:
Publishing house of the University of Bialystok
Świerkowa 20 B street
15-328 Bialystok
phone +48 85 745 71 20; +48 85 745 70 59
fax +48 (85) 745 70 73
e-mail: ac-dw[at]uwb.edu.pl
www: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Redakcja (Editorial Office) Optimum.Economic Studies
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Telefon +48 85 745 77 11

Wsparcie techniczne

Tomasz Poskrobko
Telefon +48 85 745 77 11