The influence of the regulation of European Parliament and Council of the European Union (GDPR) on the level of transactional costs of managing medical data in medical entities

  • Wojciech Krówczyński Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozporządzenia RODO na poziom kosztów transakcyjnych w gospodarowaniu danymi medycznymi w podmiotach leczniczych. Gospodarowanie danymi medycznymi przedstawiono jako szereg czynności o charakterze transakcyjnym. Następnie, rozważono wpływ rozwiązań instytucjonalnych RODO na specyficzność aktywów, częstotliwość i niepewność transakcji wchodzących w skład gospodarowania danymi medycznymi. W wyniku analizy sformułowano następujące wnioski: 1.Nowe regulacje określone rozporządzeniem RODO w znaczącym stopniu wpłyną na wzrost kosztów transakcyjnych działań przystosowawczych. 2.Wdrażane zmiany spowodują większą specyficzność aktywów, oraz częstotliwość działań. 3.Efektem wprowadzenia zmian będzie częściowe zmniejszenie się niepewności działań. Prawa i obowiązki stron w procesie gospodarowania danymi medycznymi staną się bardziej transparentne.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy