Innovation versus structural changes in employment in the light of the available statistical data in podlaskie voivodeship

  • Kinga Karpińska Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Przeprowadzone badanie miało na celu określenie roli innowacji, jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego rynku pracy. Autor opierając się na wynikach dostępnych danych podjął próbę określenia związku między aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw a zatrudnieniem i weryfikacji hipotezy, że wdrażanie innowacji ma wpływ na zwiększanie miejsc pracy i zmianę struktury zatrudnienia w województwie.


W artykule zaprezentowano dane dotyczące nakładów na działalność B+R, aktywności podlaskich przedsiębiorstw oraz zatrudnienia w podziale na sekcje PKD 2007 pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do województwa podlaskiego. Następnie zbadano, czy występuje zależność pomiędzy wdrażaniem innowacji w poszczególnych sekcjach, a wzrostem zatrudnienia w nich.


Wpływ innowacji na zatrudnienie związany jest z tzw. twórczą destrukcją, co oznacza, że z jednej strony innowacja niszczy istniejące miejsca pracy, ale z drugiej tworzy nowe, bardziej wyspecjalizowane i wymagające często nowej wiedzy.


Określenie, w których sekcjach można spodziewać się wzrostu zatrudnienia w najbliższych latach.

Opublikowane
2018-10-01
Jak cytować
Dział
Miscellanea