NIEZALEŻNOŚĆ OD IMPORTU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH JAKO KLUCZOWY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA. POLSKA NA TLE KRAJÓW UE

  • Sylwia Pangsy-Kania
  • Katarzyna Wierzbicka uwb

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problemu bezpieczeństwa energetycznego jako kluczowego elementu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W opracowaniu przedstawione zostały sposoby pomiaru bezpieczeństwa energetycznego, a następnie przeanalizowany został wskaźnik zależności od importu surowców energetycznych dla krajów UE. Szczególne miejsce zostało poświęcone polskiej gospodarce - w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy Polska w najbliższych latach ma szansę na osiągnięcie niezależności od importu surowców energetycznych.


Metoda badań – W artykule zastosowano metodę badań opisowych oraz wyjaśniających, przede wszystkim analizę danych Eurostatu, a także analizę przyczynowo - skutkową, opartą na przeglądzie literatury przedmiotu.


Wyniki – Przedstawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle krajów UE, przy zwróceniu szczególnej uwagi na (nie)zależność od importu surowców energetycznych.


Oryginalność  /  wartość  /  implikacje  /  rekomendacje – W artykule zaprezentowano ilościowe i  jakościowe sposoby pomiaru bezpieczeństwa energetycznego, a następnie przedstawiony został ranking krajów UE z punktu widzenia kształtowania się wskaźnika zależności energetycznej od importu, de facto z Rosji. W pracy zasygnalizowane zostały ponadto prognozy dotyczące polskiej gospodarki w kontekście jej bezpieczeństwa energetycznego.

Opublikowane
2022-11-16
Jak cytować
Dział
Miscellanea