Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego

  • Krzysztof S. Targiel Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Maciej Nowak Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Tadeusz Trzaskalik Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Abstrakt

W wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta.

Opublikowane
2017-10-31
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy