Architektura instytucjonalna a ryzyko krachu współczesnego systemu kapitalistycznego

Abstrakt

Cel - Wielopłaszczyznowy kryzys cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami, wywołuje w skali globalnej niewspółmiernie słabe reakcje obronne.  Opracowanie zmierza do wykazania, że istotna przyczyna takiego stanu rzeczy jest architektura instytucjonalna, tworzona i tworząca się nadal w toku ewolucji systemu kapitalistycznego.


Metoda badań – Dociekania wykorzystują analizę instytucjonalną kapitalistycznego systemu społeczno-gospodarczego, a w szczególności wpływ specyficznych dla tego systemu instytucji na jego ewolucję.


Wnioski – Konkluzja wywodów dotyczy możliwych wariantów kroków zaradczych niwelujących lub ograniczających zagrożenia dla trwałości systemu.


Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Opracowanie uzasadnia wagę prób zmiany dotychczasowego systemu gospodarki globalnej i wskazuje potencjalne bariery na drodze ratowania cywilizacji.

Bibliografia


 • Beck U., 2012 , Społeczeństwo światowego ryzyka – w poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

 • Bendyk E., 2020 , W Polsce czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Polityka, Warszawa .

 • Czech S., Miszewski M., 2016, Matryca instytucjonalna a funkcjonowanie kapitalistycznych systemów gospodarczych, [ w :] Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, S. Rudolf (red.) Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.

 • Gasparski W., 2017 , Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień, [ w :] Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska, J. Sojka (red.) PTE, Warszawa.

 • Godłów-Legiędź J., 2020, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

 • Hausner J., 2019, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Nieoczywiste, GAB Media, Warszawa.

 • Hayek F., 1989, Wolna przedsiębiorczość i porządek konkurencyjny, [ w :] Indywidualizm a porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.

 • Kozłowski P., 2016 , Ekonomia jest (i będzie) bardziej społeczna, [ w :] Ekonomia przyszłości, Bałtowski (red.)  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

 • Kołodko G.W., 2020, Od ekonomicznej teorii do praktycznej polityki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

 • Miszewski M., 2019, Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej,  [ w :]  Ekonomia i polityka,   Mączyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

 • Pobłocki K., 2017 , Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.

 • Rist G., 2015, Urojenia ekonomii, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

 • Taleb N.N., 2013, Antykruchość,  Kurhaus Publishing, Warszawa. 

 • Wakuluk I.E., 2016, Reformy instytucjonalne Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju , Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa , Białystok .

Opublikowane
2022-04-06
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy