Kryzys wartości czy wartość kryzysu? Implikacje pandemii COVID-19 w jednostce non profit

Abstrakt

Purpose - presentation of the pandemic implications in a non-profit organisation on the example of the Hospice Foundation in Gdańsk, employing proprietary coefficients and the descriptive method examining the effectiveness of the Foundation's goals in 2019-2020 and using the results of own research for the period 2009-2010 as a benchmark.


Research method - individual in-depth interview, analysis of financial statements, financial metrics, description.


Results - The Hospice Foundation survived the crisis by strengthening and developing social relations and communication with the environment, and despite the deterioration of revenues, it retained correct business metrics and is able to continue its activity.


Originality - so far in Poland, there have been no studies on the effects of the pandemic on non-profit organisations.


 

Bibliografia


 • Hausner J., 2017, Ekonomia wartości a wartość ekonomiczna, [w:] Open Eyes Book 2, Biga B., Izdebski H., Hausner J., Kudłacz M., Obłój K., Paprocki W., Sztompka P., Zmyślony M. (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.

 • Keynes J.M., 2020, Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.), „Biuletyn PTE Keynes a współczesność” nr 4(91), s. 7 – 11.

 • Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.

 • Tokarczuk O., 2020, Czuły narrator, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

 • Uziębło A., 2012, Efektywność funkcjonowania organizacji non-profit na przykładzie Fundacji Hospicyjnej. Studium przypadku, [w]: Efektywność. Konceptualizacja i uwarunkowania, Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wrocław.

 • Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

 • www 1, www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 2, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/ [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 3, www.fundacjahospicyjna.pl/images/pdf/Statut.pdf [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 4, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/o-nas/wsparcie-hospicjow/hospicjum-gdansk [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 5, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/slowniczek-wolontariusza [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 6, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-akcyjny [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 7, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-pracowniczy [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 8, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariatopiekunczy [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 9, www.fundacjahospicyjna.pl/pl/wolontariat-wiezniow [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 10, www.httz.pl/ [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 11, www.sjp.pwn.pl/sjp/wartosc;2534732.html [data dostępu: 30.06.2021].

 • www 12, www.tumbopomaga.pl/ [data dostępu: 30.06.2021].

 • Sprawozdania finansowe Fundacji Hospicyjnej (2009, 2010, 2019)

 • Wstępne sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej (2020)

Opublikowane
2022-04-06
Jak cytować
Dział
Miscellanea