Technologiochłonność chińskiego eksportu dóbr w latach 1995–2019

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zbadanie, czy wraz ze wzrostem wartości eksportu dóbr z Chin w ciągu ostatnich 25 lat poprawiła się jego technologiochłonność i tym samym w strukturze chińskiego eksportu dóbr zwiększył się udział dóbr technologiochłonnych.


Metoda badań – W artykule dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania empiryczne struktury eksportu dóbr z Chin w latach 1995-2019 przy zastosowaniu klasyfikacji Lalla i statystyk zagranicznej wartości dodanej w eksporcie.


Wnioski – W latach 1995-2019 poprawiła się technologiochłonność chińskiego eksportu dóbr. Główną kategorią eksportową stały się produkty wysokich technologii. Jednak Chiny w swojej produkcji dóbr średnich i wysokich technologii w sporej mierze bazują na importowanych półproduktach, co potwierdza wyższy udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie dóbr średnich i wysokich technologii niż w eksporcie ogółem. Pokazuje to, że poziom technologiochłonności chińskiego eksportu dóbr jest niższy niż by to wynikało ze struktury rzeczowej eksportu wg klasyfikacji Lalla.


Oryginalność/wartość/ implikacje /rekomendacje – Strukturę rzeczową eksportu Chin przeanalizowano przy wykorzystaniu klasyfikacji Lalla oraz statystyk dotyczących zawartości zagranicznej wartości dodanej w eksporcie, które są względnie nowatorskie i mało rozpowszechnione w polskiej literaturze.

Bibliografia


 • Bagaria N., Ismail S., 2018, Technological intensity of exports of India and China: a comparative assessment, „Journal of International Economics”, vol. 9 (2), pp. 50-59, DOI: brak.

 • Bagaria N., Ismail S., 2019, Export performance of China: a constant market share analysis, „Frontiers of Economics in China”, vol. 14 (1), pp. 110-130, DOI: 10.3868/s060–008–019–0007–9.

 • Bei J., Pengfei L., Jianhui L., 2013, China’s industrial competitiveness and evolving trends on the world market – analysis based on commodities export data, „China Economist”, vol. 8 (5), pp. 4-14, DOI: brak.

 • Lall S., 2000, The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98, „Oxford Development Studies”, vol. 28 (3), pp. 337-369, DOI: 10.1080/713688318.

 • Li K., Song L., 2011, The technological content of China’s Exports and the need for quality upgrading, [in:] Rising China: global challenges and opportunities, Golley J., Song L. (ed.), ANU E Press, Canberrra.

 • Rodrik D., 2006, What’s so special about China’s exports?, „NBER Working Paper Series”, no. 11947, pp. 1-27, DOI: 10.3386/w11947.

 • Sampath P. G., Vallejo B., 2018, Global value chains and upgrading: what, when and how?, „MERIT Working Papers”, no. 016, pp. 1-31, DOI: brak.

 • Schott P., 2006, The relative sophistication of Chinese exports, „NBER Working Paper Series”, no. 12173, pp. 1-29, DOI: 10.3386/w12173.

 • Trindade J. R., Pereira de Oliveira W., 2017, Padrao de Especializacao Primario-Exportador e Dinamica de Dependencia no Period 1990–2010, no Economia Brasileira “Ensaios FEE”, vol. 37 (4), pp. 1059-1092, DOI: brak.

 • Zuanshi L., Juan Z., 2018, Structural upgrade of China’s commodity trade during 1987-2014, „China Economist”, vol. 13 (5), pp. 99-115, DOI: 1 0.19602/j .chinaeconomist.2018.09.07.

 • www 1, https://mrio.adbx.online/ [data dostępu: 15,07.2021. ].

 • www 2, https://unctadstat.unctad.org [data dostępu: 28.05.2021].

 • www 3, https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx [data dostępu: 20.07.2021].

 • www 4, https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=101 [data dostępu: 20.07.2021].

Opublikowane
2022-04-06
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy