Awareness of polish consumers as the basis of development from the sharing economy in the context of own research

Abstrakt

Purpose – The aim of the article is an attempt to assess the approach of market participants to the sharing economy in the context of own empirical research against the background of surveys of agencies and other research centres.
Research method – The implementation of the aim required the use of the direct method – questionnaires. The research results from 2016-2020 are presented.
Result – The obtained results of own research and the data taken from reports of other research centres do not give a clear answer to the question of how the sharing economy will develop in Poland. However, it seems that the growth will be inevitable. The only question is how dynamic the new economic model and the development of companies based on it will be.
Originality / value / implications / recommendations – The publication describes the essence of the sharing economy, and also changes in consumption trends, which are more and more frequently encountered also in Poland. Fragments of own survey research from 2016-2020 involving the issue were presented. In the future, it is necessary to continue research in the marked area.


Article received on 20 June 2021, accepted on 26 August 2021.

Bibliografia

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2007, Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Bramek E., 2013, Presumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Knosala R. (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H.Beck, Warszawa.

Bywalec Cz., 2012, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, WN PWN, Warszawa.

Czapiński J., Panek T., 2014, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej & Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Eckhardt G.M., Mark B. Houston M.B., Jiang B., 2019, Marketing in the sharing economy, “Journal of Marketing”, vol. 83(5), pp. 5-27, DOI: 10.1177/0022242919861929.

E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska, 2015, Ministerstwo Gospodarki, Izba Gospodarki Elektronicznej, Gemius, Warszawa.

Felson M., Spaeth J.L., 1978, Community structure and collaborative consumptions: a routine activity approach, “American Behavioral Scientist”, vol. 21(4), pp. 614-624.

Hamari J., Sjöklint M., Ukkonem A., 2015, The sharing economy: why people participate in collaborative consumption, “Journal of the Association for information Science and Technology”, vol. 07, pp.1-13, DOI: 10.1002/asi.23552.

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1993, Ekonomia, Fundacja NSZZ Solidarność, Gdańsk.

Kryk B., 2013, Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 6A, t. 2.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019, 2020, GUS, Warszawa.

M-commerce. Kupuję mobilnie 2015, 2015, Izba Gospodarki Elektronicznej, Mobile Institute, Warszawa.

Noga A., 2011, Konsument a triada: właściciel – przedsiębiorca – menedżer w teorii przedsiębiorstw, „Konsumpcja i Rozwój” nr 1, s. 38-46.

Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu, 2014, Raport Havas Worldwide, Warszawa.

Olejniczuk-Merta A., 2011, Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, Łangowska-Szczęśniak U., Bobrowska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Privater konsum und nachhaltige entwicklung, 1999, Leitschuh-Fecht H., Lorek S., Forum Umwelt & Entwicklung, Bonn.

Puschmann T., Alt R., 2016, Sharing economy, “Business & Information Systems Engineering”, vol. 58(1), pp. 93-99, DOI: 10.1007/s12599-015-0420-2.

Raport: Kupuję w Internecie 2014, 2014, Izba Gospodarki Elektronicznej, e-Commerce Polska, Warszawa.

Stiglitz J., 2014, Ekonomia sektora publicznego, WN PNW, Warszawa.

Sundararajan A., 2016, The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-based capitalism, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Teigland R., Felländer A., Ingram Bogusz C., 2015, The sharing economy: embracing change with caution, Entreprenörskapsforum.

Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(5), s. 3-21.

Zaleśkiewicz T., 2013, Psychologia ekonomiczna, WN PNW, Warszawa.

Zaufanie w relacjach międzyludzkich, 2014, Komunikat z badań CBOS, Warszawa.

Zrałek J., 2013, Dekonsumpcja jako przejaw konsumpcji zrównoważonej i jej konsekwencje dla marketingu, „Handel Wewnętrzny”, t. I.

www 1, sjp.pwn.pl/słownik [date of entry: 28.03.2021].

www 2, http:// informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcjai-rola-marek-w-obliczu-ekonomii-w-sam-raz?rss=true [date of entry: 28.03.2015].

www 3, https://archives.joe.org/joe/2004october/a1.php [date of entry: 02.04.2021].

www 4, http://www.4prm.pl/trendy/teczka_trendow.html [date of entry: 26.06.2021].

www 5, https://www.oxygen-consulting.co.uk/collaborative-consumption/ [date of entry: 26.06.2021].

www 6, https://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-sharing-economy [date of entry: 26.06.2021].

www 7, https://slideplayer.pl/slide/12202/ [date of entry: 26.06.2021].

Article received on 20 June 2021, accepted on 26 August 2021.
Opublikowane
2021-08-26
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy