Źródła i poziom satysfakcji z pracy w instytucji administracji publicznej na przykładzie oddziału wojewódzkiego ZUS

  • Eugeniusz Niedzielski Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących źródeł i poziomu satysfakcji z pracy oraz jej wpływu na zmotywowanie pracowników w kontekście utożsamiania się z celami organizacji oraz zadaniami pracowniczymi. Badania wykazały względnie wysoki poziom zadowolenia z pracy, który jest obniżany przez: niski poziom wynagrodzeń, brak uznania ze strony pracodawcy, niekorzystny wizerunek organizacji.

Opublikowane
2017-08-28
Jak cytować
Dział
Miscellanea