Międzynarodowe waluty safe haven – bezpieczna przystań w czasie kryzysu

Abstrakt

Cel – Celem jest ocena znaczenia najważniejszych walut międzynarodowych jako walut safe haven w kontekście ich pozycji w światowej gospodarce w świetle literatury problemu.
Metoda badań – Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych, których źródłem jest Europejski Bank Centralny i Bank Rozrachunków Międzynarodowych.
Wnioski – Powszechnie uważa się, że najważniejsze waluty międzynarodowe: dolar amerykański, euro i jen pełnią również funkcję bezpiecznej przystani. Wnioski z analizy pokazują, że nie wszystkie waluty międzynarodowe są w równym stopniu bezpieczną przystanią. Najważniejszymi walutami safe haven są: frank szwajcarski, jen, dolar amerykański oraz w mniejszym stopniu euro. Pełnienie funkcji waluty międzynarodowej przez walutę krajową predysponuje ją do bycia bezpieczną przystanią, nie oznacza to jednak, że nie może nią być waluta, której nie zalicza się do grupy najważniejszych walut międzynarodowych.
Implikacje / rekomendacje – Podjęta w artykule analiza znaczenia najważniejszych walut międzynarodowych
wykorzystywanych jako bezpieczna przystań w okresach wzrostu niepewności pokazuje istotność problemu i implikuje konieczność podjęcia dalszych badań nad tą problematyką w kontekście korzyści wykorzystania walut safe haven przez inwestorów na świecie.


Artykuł wpłynął 7 grudnia 2020 r., zaakceptowano 25 stycznia 2021 r.

Bibliografia

Baur D.G., Lucey B.M., 2010, Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold, „Financial Review”, vol. 45, iss. 2, pp. 217-229, DOI: 10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x.

Baur D.G., McDermott T.K.J., 2016, Why is gold a safe haven?, „Journal of Behavioral and Experimental Finance”, vol. 10, iss. 6, pp. 63-71, DOI: 10.1016/j.jbef.2016.03.002.

Beck R., Rahbari E., 2008, Optimal reserve composition in the presence of sudden stops the euro and the dollar as safe haven currencies, „ECB Working Paper”, no. 916, pp. 1-48.

BIS, 2019, Triennial Central Bank survey. Foreign exchange turnover in April 2019, September 16, https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.pdf [data dostępu: 16.01.2021].

de Bock R., de Carvalho Filho I., 2013, The behavior of currencies during risk off episodes, „IMF Working Paper”, no. 13/08, pp. 1-34.

Botman D., de Carvalho Filho I., Lam W.R., 2013, The curious case of the yen as a safe haven currency: a forensic analysis, „IMF Working Paper”, no. 13/228, pp. 1-21.

Buri E., Molnar P., Azzi G., Roubaud D., Hagfors L.I., 2017, On the hedge and safe haven properties of bitcoin: is it really more than a diversifier?, „Finance Research Letters”, vol. 20, pp.192-198, DOI: 10.1016/j.frl.2016.09.025.

Cairns J., Ho C., McCauley R., 2007, Exchange rates and global volatility: implications for Asia-Pacific currencies, „BIS Quarterly Review”, March, pp. 41-52.

Cheema M.A., Faff R., Szulczyk K.R., 2020, The 2008 global financial crisis and COVID-19 pandemic: how safe are the safe haven assets?, „Covid Economics Vetted and Real-Time Papers”, CEPR, iss. 34, pp. 88-115, DOI: 10.2139/ssrn.3590015.

Chinn M., Frankel J., 2005, Will the euro eventually surpass the dollar as leading international reserve currency, „NBER Working Paper”, no. 11510, pp. 1-41, DOI: 10.3386/w11510.

Dyhrberg A.H., 2015, Hedging capabilities of bitcoin. Is it the virtual gold?, „Finance Research Letters”, vol. 16, pp. 139-144, DOI: 10.1016/j.frl.2015.10.025.

ECB, 2020, The international role of the euro, June.

Fatum R., Yamamoto Y., 2014, Intra-safe haven currency behavior during the global financial crisis, „Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper”, no. 199, DOI: 10.24149/gwp199.

Froot K., Thaler R., 1990, Anomalies: foreign exchange, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 4, no. 3, pp. 179-192, DOI: 10.1257/jep.4.3.179.

Galati G., Wooldridge P., 2006, The euro as a reserve currency: a challenge to the pre-eminence of the US dollar?, „BIS Working Papers”, no. 218, pp. 1-35.

Habib M.M., Stracca L., 2011, Getting beyond carry trade what makes a safe haven currency?, „ECB Working Paper”, no. 1288.

Habib M.M., Stracca L., Venditti F., 2020, The fundamentals of safe assets, „Journal of International Money and Finance”, vol. 102, iss. 4, pp. 1-17, DOI: 10.1016/j.jimonfin.2019.102119.

Hossfeld O., MacDonald R., 2015, Carry funding and safe haven currencies: a threshold regression approach, „Journal of International Money and Finance”, vol. 59, pp. 185-202, DOI: 10.1016/j.jimonfin.2015.07.005.

Janssen A., Studer R., 2017, The Swiss franc’s honeymoon, „University of Zurich ECON Working Papers”, no. 170, pp. 1-41.

Kaul A., Sapp S., 2006, Y2K fears and safe haven trading of the U.S. dollar, „Journal of International Money and Finance”, vol. 25, iss. 5, pp. 760-779, DOI: 10.1016/j.jimonfin.2006.04.003.

Kenen P.B., 1983, The role of the dollar as a international currency, „Group of Thirty Occasional Papers”, no. 13.

Kohler M., 2010, Exchange rates during financial crises, „BIS Quarterly Review”, March, pp. 39-50.

McCauley R.N., McGuire P., 2009, Dollar appreciation in 2008: safe haven, carry trades, dollar shortage and overhedging, „BIS Quarterly Review”, pp. 85-93.

Popper N., 2015, Digital gold: the untold story of bitcoin, Penguin, London.

Pszczółka I., 2011, Współczesne waluty międzynarodowe, Cedewu, Warszawa.

Ranaldo A., Söderlind P., 2010, Safe haven currencies, „Review of Finance”, vol. 14, iss. 3, pp. 385-407, DOI: 10.1093/rof/rfq007.

World Gold Council, 2018, Cryptocurrencies are no substitute for gold, Investment update, January 25, https://www.gold.org/download/file/8275/cryptocurrencies-areno-substitute-for-gold.pdf [data dostępu: 20.05.2020].

Artykuł wpłynął 7 grudnia 2020 r., zaakceptowano 25 stycznia 2021 r.
Article received on 7 December 2020, accepted on 25 January 2021.
Opublikowane
2021-03-09
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy