Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia

  • Beata Bieszk-Stolorz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu płci osoby bezrobotnej na prawdopodobieństwo wyrejestrowania z urzędu pracy z powodu podjęcia pracy, odmowy lub pozostałych przyczyn. Powody te stanowią różnego rodzaju zdarzenia konkurujące. W badaniu zastosowano metody analizy trwania, przydatne w przypadku występowania danych cenzurowanych. Do oceny ryzyk konkurujących wykorzystano funkcję skumulowanej częstości (CIF). Zbadaniu różnic we wpływie płci na prawdopodobieństwo wyrejestrowania za sprawą określonej przyczyny posłużył test Graya. W badaniu posłużono się danymi indywidualnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Opublikowane
2017-08-28
Jak cytować
Dział
Miscellanea