Coronaeconomy the beginning of new normality? – in search of a new conceptual order

Abstrakt

Purpose – The purpose of this article is to propose new concepts and a new order in terminology especially in regards to thinking about today's economy, i.e. the economy in the initial period of a crisis caused by the spread of the coronavirus. In addition, the authors propose the introduction of certain mechanisms that could not only support the economy, but also help the society deal with a new, unavoidable reality.
Research method – Various research methods were used, including the critical analysis of the literature on the subject, historical analysis, the comparative analysis of functioning economic systems and tools of state interventionism used in times of economic downturns in Poland and other countries.
Conclusions – Today’s economic crisis, in which the Polish as well as the global economy plunged, was caused by non-standard reasons, requiring the exclusion of the economic activity of entire industries. The effectiveness of fighting with this crisis will depend on how quickly we will be able to eliminate these restrictions and defrost the economy.
Originality / value / implications / recommendations – the originality of the article is mainly due to its two advantages, namely the very topicality of the issues raised and the originality of the proposed new concepts recommended to describe today's economic processes.

Bibliografia

DH-BIO w sprawie praw człowieka związanych z pandemią COVID-19, Strasburg 14 kwietnia 2020 r., sygn. DH-BIO/INF(2020)2.

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Oviedo, 4 kwietnia 1997 roku, European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE), nr 164.

Liang, T., 2020, COVID-19. Zapobieganie i leczenie, Wydawnictwo Medyczne a-medica press, Warszawa.

Motyl P., 2014, Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa.

Orłowski W.M., 2008, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Wydawnictwo Agora, Warszawa.

Partyk T., 2020, Epidemia i jej skutki dla gospodarki i prawa jako okoliczności uzasadniające stosowanie klauzuli rebus sic stantibus, LEX, 23.04.2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tekst jedn., Dz. U. z 2020 r., poz. 493.

Skousen M., 2012, Narodziny współczesnej ekonomii: życie i idee wielkich myślicieli, Wydawnictwo FIJORR PUBLISHING, Warszawa.

Taleb N.N., 2013, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Wydawnictwo KURHAUS PUBLIHING, Warszawa.

Taleb N.N., 2014, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Wydawnictwo KURHAUS PUBLIHING, Warszawa.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tekst jedn., Dz. U. z 2020 r., poz. 374.

Wnorowski H., 2011, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2017 r., sygn. akt: VI ACa 1556/16, LEX nr 2451334.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt: I ACa1362/12, LEX nr 1293166.

www 1, https://gessel.pl/publikacje/koronawirus-w-polsce-3-przepisy-ktore-wplyna-na-nasza-przyszla-prace/ [date of entry: 28.04.2020].

www 2, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/koronawirus-czas-na-home-office.html [date of entry: 30.04.2020].

www 3, https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/koronawirus-firmy-przechodza-na-prace-zdalna-jakie-wyzwania-czekaja-pracodawcow,181952.html [date of entry: 30.04.2020].

www 4, https://www.prawo.pl/kadry/zleceniobiorcy-wkrotce-zwrownaja-sie-z-pracownikami-za-sprawa,499477.html [date of entry: 30.04.2020].

www 5, https://www.prawo.pl/kadry/zleceniobiorcy-wkrotce-zwrownaja-sie-z-pracownikami-za-sprawa,499477.html [date of entry: 30.04.2020].

www 6, https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,jak-wyglada-koronawirus-sars-cov-2--naukowcy-analizuja-jego-strukture,artykul,06680239.html [date of entry: 1.05.2020].
Opublikowane
2020-06-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy