Impact of net working capital management strategy on financial results on the example of WIG-food companies

Abstrakt

Purpose – The main purpose of the work is to analyse the relationship between the net working capital management strategy and selected financial results of enterprises belonging to the WIG-food index.
Research method – As part of the assessment, the financial data of 12 companies belonging to the WIG-food index for the period 2008-2018 were analysed. The dependent variables were the following measures: net profit/loss (NPL), current liquidity ratio (CLR), inventory turnover ratio (ITR), general debt ratio (GDR), return on sales (ROS). To achieve the objective of the research a one-way ANOVA variance was used. 
Results – The research results indicate that the net working capital management strategy adopted by the companies belonging to the WIG-Food index significantly affects the achieved financial results.
Originality/value – The conducted research showed that the most common differences in shaping individual financial results occur between the use of aggressive (A) and conservative (C) strategy, aggressive (A) and moderately conservative (MC) strategy, conservative (C) and moderately aggressive (MA) strategy, as well as moderately aggressive (MA) and moderately conservative (MC) strategy.


Article received on 10 March 2020, accepted on 02 August 2020.

Bibliografia

Aczel A.D., Sounderpandian J., 2018, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.

Anderson T.W., Darling D.A., 1952, Asymptotic theory of certain “goodness-of-fit” criteria based on stochastic processes, “Annals of Mathematical Statistics”, vol. 23(2), pp. 193-212.

Bieniasz A., Gołaś Z., 2009, Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Brigham E., Houston J., 2012, Zarządzanie finansami, WN PWN, Warszawa.

Czekaj J., Dresler Z., 1996, Podstawy zarządzania finansami firm, WN PWN, Warszawa.

Ćwięk W., Jaki A., 2015, Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74, t. 1, s. 257-267.

Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.

Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa.

Sierpińska M., Wędzki D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.

Ostaszewski J., 2015, Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce: rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Ostaszewski J. (red.), SGH, Warszawa.

Rabiej M., 2012, Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice.

Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Volume 2 – Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.

Wasilewski M., 2006, Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr VIII(1), s. 217-221.

Article received on 10 March 2020, accepted on 02 August 2020.
Opublikowane
2020-09-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea