Spadający udział płac w PKB w trzeciej RP a ekonomiczna sytuacja siły roboczej

  • Maciej Machaj Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

Przez potransformacyjny okres udział płac w PKB w Polsce systematycznie spadał. W spłyconym rozumieniu, udział płac w PKB odzwierciedla pogarszającą się sytuację ekonomiczną siły roboczej zarówno w kwestii poziomu życia, jak i nierówności dochodowych. Celem artykułu jest wskazanie na to, że spadający udział płac nie oznacza pogarszającej się sytuacji pracy, gdyż jako wskaźnik jest wypadkową wielu rozmaitych czynników. Co więcej, Polska specjalnie nie wyróżnia się na tle innych krajów ani wysoko rozwiniętych, ani tych po transformacji, w których udział płac również spada. Niezależnie od tego, w Polsce płace dynamicznie rosną, a w ostatnich latach nawet szybciej od produktywności, zaś wskaźniki nierówności dochodowych utrzymują się na stałym lub nawet malejącym poziomie. Należy zatem uznać, że spadający udział płac może iść w parze z poprawą sytuacji ekonomicznej siły roboczej.

Opublikowane
2017-08-28
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy