Uwarunkowania powstania i rozwoju Mechanizmu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) na północno-wschodnim pograniczu Polski

  • Maciej Perkowski Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
  • Wojciech Zoń Koło Naukowe „Innowacja”, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Od niemal dekady Unia Europejska oferuje i promuje nową formę współpracy transgranicznej – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Aktualnie ich liczba przekroczyła sześćdziesiąt i są uruchamiane kolejne. W Polsce już działają cztery EUWT, a jest planowanych jeszcze kilka. Wśród tych ostatnich szczególnie interesująco przedstawia się inicjatywa uruchomienia EUWT na pograniczu polsko-litewskim, co wiąże się z możliwością dokooptowania partnerów z sąsiednich państw trzecich (zwłaszcza rejon grodzieński). Przed nowym EUWT pojawiają się znakomite perspektywy, lecz, obok nich, także liczne przeszkody do pokonania. Perspektywa wydaje się jednak optymistyczna, szczególnie dzięki racjonalnemu wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczeń partnerów.

Opublikowane
2017-05-30
Jak cytować
Dział
Miscellanea