Fraktalne właściwości Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)

Abstrakt

Cel – Nadrzędnym celem działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) było powołanie innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski. W wyniku podjętych przez Fundację AIP działań powstała pierwsza w Polsce i największa w Europie sieć instytucji udzielających wsparcia na zasadzie preinkubacji i inkubacji pomysłów biznesowych. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), fraktali i organizacji fraktalnej oraz zaprezentowanie wybranych aspektów funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na zasadach organizacji fraktalnej.
Metoda badań – W artykule wykorzystano literaturę krajową dostępną na dany temat, jak również dane źródłowe, których wyniki zostały zaprezentowane w formie map i rysunków.
Wnioski – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) działają w oparciu o schemat organizacji fraktalnej.
Oryginalność / wartość – W publikacji wykazano, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) posiadają właściwości fraktalne i funkcjonują na zasadach organizacji fraktalnej.

Bibliografia

Binsztok A., 2005, Współczesne konfiguracje organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czop K., Lewandowska J., 2006, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – funkcje i obszary działalności, Naukowe Koło Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska, Lublin.

Guliński J., Zasiadły K., 2005, Przedsiębiorczość Akademicka w Polsce – stan obecny, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Matusiak K.B., Zasiadły K., 2005, Rekomendacje dla Polski, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Guliński J., Zasiadły K. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Matusiak K.B., 2001, Uczelniany inkubator przedsiębiorczości, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, Szabłowski J. (red.), Wydawnictwo KRUN, Warszawa-Białystok.

Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Schuster G.H., 1993, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Siemieniuk Ł., 2017, Wybrane aspekty funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 6(90), s. 79-92, DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.07.

www 1, http://www.inkubatory.pl/pl [data wejścia: 09.03.2018].

www 2, http://inkubatory.pl/pl/proces-zakadania-firmy-w-aip/co-daje-aip [data wejścia: 09.03.2017].

www 3, https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja_fraktalna [data wejścia: 13.09.2018].

www 4, http://zsr.pe.hu/zobaczyc-matematyke/vii-edycja/fraktale/trojkat.html [data wejścia: 13.09.2018].

www 5, https://www.salon24.pl/u/arkadiusz-jadczyk/456848,fraktale-paproc-barnsleya [data wejścia: 13.09.2018].

www 6, https://www.google.pl [data wejścia: 25.09.2018].
Opublikowane
2019-07-19
Jak cytować
Dział
Miscellanea