Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii

  • Piotr Zbigniew Żukowski Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Japonia przez wiele dekad była uważana za wzór gospodarczy dla innych krajów Dalekiego Wschodu. W ostatniej dekadzie XX wieku gospodarka japońska popadła w głęboką recesję, co objawia się systematycznie rosnącym poziomem zadłużenia wewnętrznego sektora finansów publicznych. Na skutek nieustępującej stagnacji gospodarczej status Japonii jako mocarstwa gospodarczego Dalekiego Wschodu wydaje się być zagrożony w niedalekiej przyszłości. Rząd Japonii od lat konsekwentnie prowadzi rozbudowaną politykę społeczną, skierowaną przede wszystkim do osób w wieku emerytalnym. Od początku lat dziewięćdziesiątych, mimo stagnacji ekonomicznej, poziom życia Japończyków wzrósł diametralnie, czego dowodem jest fakt, iż w Japonii obecnie mieszka najliczniejsza na świecie grupa ludności w wieku 100 i więcej lat. Szybkie w skali światowej starzenie się społeczeństwa może w przyszłości bardzo negatywnie wpłynąć na stan zadłużenia państwa. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku kolejne rządy Japonii bezskutecznie szukały sposobu wyjścia z recesji gospodarczej, a także zmniejszenie długu publicznego.

Opublikowane
2018-10-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy