Koncepcja państwowego bilansu geologiczno-górniczego

  • Grażyna Borys Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Teresa Orzeszko Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Abstrakt

Celem artykułu jest wypracowanie ogólnych założeń koncepcji bilansu geologiczno-górniczego, którego obowiązek sporządzania w cyklach rocznych spoczywałby na rządowej administracji publicznej. Jego przedmiotem jest prezentacja kontekstu wysunięcia tej koncepcji, która wyjaśnia istotę, przeznaczenie i cel sporządzania bilansu, jak również propozycja jego ramowej konstrukcji

Opublikowane
2017-05-30
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy