Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w czasie kryzysu finansowego 2008+

  • Magdalena Jaworska Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Abstrakt

W artykule podjęto dyskusję na temat wpływu uwarunkowań koniunkturalnych na: dynamikę, strukturę podmiotową i kierunki globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach o różnym stopniu rozwoju. W tym celu dokonano analizy empirycznej przepływów i wartości skumulowanej FDI z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych i wskaźników (korelacji, struktury, dynamiki, otwartości gospodarki), którą wsparto informacjami dotyczącymi zmian makroekonomicznych w wybranych grupach krajów w latach 2006-2012. Przeprowadzone badania dowiodły transpozycji w strukturze podmiotowej FDI na korzyść krajów rozwijających się. Wiązała się z tym aktywność inwestycyjna w tej grupie państw, charakteryzująca się wysokim poziomem otwartości na inwestycje oraz zależności od wzrostu zagregowanego PKB i handlu międzynarodowego.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Miscellanea