Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski

  • Ewa Kuzionko-Ochrymiuk Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Zarządzania

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena poziomu zróżnicowania informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Metodyka badań: W opracowaniu dokonano wyboru oraz selekcji zmiennych ilościowych obrazujących poziom informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Wyselekcjonowane zmienne poddano analizie z wykorzystaniem metody porządkowania liniowego TOPSIS. Uszeregowania województw dokonano stosując dwa warianty nadania wag badanym zmiennym. Analizę oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Banku Danych Lokalnych za rok 2014. Wyniki: Badania wskazały, że – niezależnie od sposobu nadania wag badanym zmiennym – do województw o najwyższej informatyzacji administracji publicznej należą województwo śląskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, lubelskie oraz zachodniopomorskie. Do województw o najniższym poziomie informatyzacji administracji publicznej zaliczono: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy