Sprawność instytucjonalna w obszarze społecznym na przykładzie realizacji polityki mieszkaniowej przez gminę Kurzętnik

  • Renata Marks-Bielska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wojciech Dereszewski Gmina Kurzętnik

Abstrakt

Celem przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie i ocena działań, które podejmują władze gminy Kurzętnik do kreowania pożądanej sytuacji mieszkaniowej na zarządzanym obszarze. Inicjatywy podejmowane w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej obecnych i przyszłych mieszkańców gminy (m.in. sprzedaż uzbrojonych działek po preferencyjnych cenach dla rodzin korzystających z Programu 500+, z całej Polski, budowa osiedla mieszkaniowego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego), idące w parze z dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości gospodarczej na analizowanym terenie, są przykładem sprawnego zarządzania z wykorzystaniem lokalnych zasobów i pojawiających się szans w ramach polityki na poziomie centralnym. Przedsięwzięcia te zasługują na pozytywną ocenę i mogą być wzorem dla innych gmin.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy