Zastosowanie metod zarządzania strategicznego w sektorze publicznym – mapa grup strategicznych wydziałów nauk społecznych

  • Piotr Pietrzak Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Michał Pietrzak Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

W artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wykorzystania mapy grup strategicznych w sektorze publicznego szkolnictwa wyższego. Ponadto przeprowadzono weryfikację empiryczną – tworząc mapę grup strategicznych opartą na danych pochodzących z 33 wydziałów reprezentujących nauki społeczne. W publikacji autorzy wykorzystali podejście zaproponowane przez Warning, zgodnie z którym szkoły wyższe dążą do strategicznego kompromisu między działalnością dydaktyczną a naukową (przy czym w tekście dokonano dodatkowo rozróżnienia na działalność naukową „teoretyczną” i „praktyczną”). Grupowanie wydziałów przeprowadzono opierając na metodzie Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie sześciu grup strategicznych. Ponadto zweryfikowano hipotezę o związku między efektywnością funkcjonowania wydziałów a wyrazistością ich strategii. Proporcjonalnie najwięcej efektywnych wydziałów należy do kategorii jednostek z wyrazistą strategią nastawioną na rozwój naukowy „teoretyczny” lub „praktyczny”.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy