Realizacja programu „Mieszkanie dla młodych” w kontekście regionalnych różnic w dostępności dochodowej mieszkań

  • Anna Matel Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena współwystępowania określonych limitów cenowych kwalifikowalności mieszkań do udziału w programie MdM ze wskaźnikami dochodowej dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich w Polsce. Metodyka badań: w badaniu dokonano analizy relacji limitów cenowych kwalifikujących mieszkanie do udziału w programie do średnich cen na rynku nieruchomości w miastach wojewódzkich w Polsce. Następnie porównano uzyskane w ten sposób wskaźniki ze wskaźnikami dostępności dochodowej mieszkań oraz liczbą umów nawiązanych w ramach programu MdM. Analizę oparto na danych Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Danych Lokalnych za lata 2014-2015. Wyniki: badania wskazały, że wskaźniki limitów cenowych w ramach programu MdM były wyższe w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań na rynku wtórnym, co jednak nie miało miejsca w odniesieniu do rynku pierwotnego. Potencjalnie mogło wpływać to na większe wykorzystanie środków w ramach programu w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań. Analiza wskaźników wykorzystania środków w ramach programu wskazuje jednak, że konstrukcja taka nie przełożyła się na regionalne zróżnicowanie wykorzystania wsparcia w ramach programu.

Opublikowane
2018-08-01
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy