Centra handlowe a gospodarka miasta na przykładzie Krakowa

  • Anna Stec Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konrad Sarzyński Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

Choć centra handlowe w Polsce pojawiły się dopiero po koniec XX wieku, na stałe wpisały się w krajobraz, początkowo dużych, a obecnie również mniejszych, miast w całym kraju. Ostatnie dwie dekady to okres niezwykle intensywnego wzrostu liczby centrów handlowych, a także gwałtownej ewolucji ich formuły, od sklepów towarzyszących hipermarketowi, po ogromne obiekty bliskie samowystarczalności i zdolne do zatrzymania klientów przez wiele godzin, zaspokajając wszystkie ich potrzeby. Celem artykułu jest zbadanie otoczenia krakowskich centrów handlowych pod kątem ich wpływu na strukturę przedsiębiorstw. Dokonano klasyfikacji krakowskich centrów handlowych, następnie na podstawie danych o lokalizacji przedsiębiorstw rozpoznano zmiany w strukturze przedsiębiorstw w ich otoczeniu. Wyniki zwizualizowano z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Pozwoliło to zweryfikować hipotezę, że w otoczeniu centrów handlowych funkcjonuje wyższy odsetek przedsiębiorstw: handlowych, gastronomicznych i hotelarskich niż w pozostałych częściach miasta.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Miscellanea