Mechanizmy wzmacniające nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

  • Andrzej Kuciński Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża
  • Magdalena Byczkowska Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Abstrakt

Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kontroli stosowanych w celu wzmocnienia lub zapewnienia skutecznego nadzoru nad spółką przez ich właścicieli. Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie mechanizmów sprawowania kontroli w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z przeprowadzonych badań wynika, iż państwo do sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wykorzystuje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Miscellanea