Rosyjski rynek kontroli korporacyjnej – ewolucja i rola w systemie nadzoru korporacyjnego

  • Monika Fiedorczu Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza ewolucji rynku kontroli korporacyjnej w Rosji. W toku rozważań zostały wykazane kluczowe cechy mechanizmu nadzoru, główne etapy jego rozwoju oraz oddziaływanie na przemiany w rosyjskich przedsiębiorstwach. Ponadto, dokonano analizy roli rynku kontroli korporacyjnej w systemie nadzoru korporacyjnego, a także jego relacji wobec innych mechanizmów i instytucji nadzoru, takich jak: struktura własności, państwo, rynek kapitałowy i mechanizm bankructwa. Jak wykazała analiza, najważniejszym wydarzeniem w rosyjskiej gospodarce, jakie wpłynęło na funkcjonowanie rynku fuzji i przejęć, był kryzys finansowy z 1998 roku. Opracowanie jest częścią projektu badawczego, dotyczącego ewolucji systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Miscellanea