Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle zmian systemowych

  • Magdalena Tusińska Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie tendencji zmian poziomu nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce w kontekście zmian systemowych, zachodzących w kraju po drugiej wojnie światowej do czasów obecnych. Postawiono hipotezę, że sam poziom nierówności nie jest wystarczający do oceny tego zjawiska, gdyż istotną rolę odgrywa jego percepcja przez społeczeństwo determinowana czynnikami specyficznymi dla danego kraju. W treści artykułu omówiono kontrowersje związane z kryterium „sprawiedliwego podziału dochodu” oraz zaprezentowano dane statystyczne dotyczące nierówności i ubóstwa, a następnie zestawiono je z opinią społeczeństwa na temat tych zjawisk. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków, że Polska jest krajem o przeciętnych nierównościach, a na ich ocenę nie bez wpływu pozostaje ciągłość instytucji nieformalnych.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy