Wybrane aspekty funkcjonowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce

  • Łukasz Siemieniuk Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) zapewniają unikalne środowisko dla aktywności gospodarczej w Polsce. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców, a także pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości najlepiej wspomagają przedsiębiorczość dzięki promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zaprezentowanie wybranych aspektów ich funkcjonowania jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy