Wpływ innowacji w sektorze usług na zmiany strukturalne w zatrudnieniu w Polsce

  • Kinga Karpińska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie zmian strukturalnych w zatrudnieniu w Polsce pod wpływem innowacji w sektorze usług. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie dostępnych danych statystycznych zawartych w Głównym Urzędzie Statystycznym, który stosuje zalecenie metodologiczne zgodnie z wieloletnim programem badawczym Community Innovation Survey (CIS) opartym na międzynarodowej metodologii Oslo (Oslo Manual). Na podstawie tej analizy można skonstatować, że wzrasta zatrudnienie w tych sekcjach sektora usług, które w ostatnich latach wprowadzały innowacje. Dotyczy to głównie sektora usług biznesowych oraz działalności wykorzystujących nowe rozwiązania technologiczne.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy