Taksonomiczna analiza zróżnicowania rozwoju rynku pracy na Litwie w latach 2004-2014

  • Ewa Roszkowska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  • Regina Lašakevič Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę oceny zróżnicowania rozwoju rynku pracy w poszczególnych okręgach Litwy w latach 2004-2014. Prezentowane w artykule badanie składa się z dwóch etapów. Na pierwszym z nich dokonano analizy sytuacji na rynku pracy okręgów Litwy w latach 2004-2014. Stosując syntetyczny wskaźnik rynku pracy, wyznaczono rankingi okręgów Litwy oraz dokonano porównania zróżnicowania rozwoju rynku pracy w okręgach Litwy w badanym okresie. Na drugim etapie za pomocą metody porządkowania nieliniowego Warda wyodrębniono jednorodne grupy okręgów ze względu na podobną sytuację na rynku pracy. W latach 2004-2014 zaobserwowano wzrost międzyregionalnego zróżnicowania rozwoju rynku pracy okręgów Litwy. Najlepszą sytuację na rynku pracy w tym okresie odnotowano w okręgach: wileńskim, kowieńskim i kłajpedzkim. Wykorzystano dane Departamentu Statystyki Litwy.

Opublikowane
2018-05-20
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy