Architektura wyboru w kształtowaniu polityki zrównoważonej konsumpcji

  • Tomasz Poskrobko Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  • Anna Matel Faculty of Economics and Management, University of Bialystok
  • Dariusz Kiełczewski Faculty of Economics and Management, University of Bialystok

Abstrakt

Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji należy współcześnie uznać za istotne wyzwanie dla polityki publicznej. W ramach polityki zrównoważonej konsumpcji wykorzystywanych jest szereg instrumentów, w tym prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i informacyjnych. W ostatnich latach rozwój badań z zakresu ekonomii behawioralnej wskazuje na możliwość wyodrębnienia kolejnej grupy instrumentów, jaką są instrumenty behawioralne obejmujące projektowanie woborów konsumenckich, w taki sposób aby sprzyjały one realizacji koncepcji zrównoważonej konsumpcji. Działalność taka – zwana architekturą wyboru – bazuje na wykorzystaniu tak zwanych nudging tools, które stanowią zmianę kontekstu podejmowania decyzji konsumenckich. Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania architektury wyboru w kształtowaniu zrównoważonej konsumpcji poprzez kształtowanie sytuacji decyzyjnych indywidualnych jednostek i gospodarstw domowych  W opracowaniu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury. Jej wyniki wykazały istnienie szeregu dowodów empirycznych na możliwość zastosowania architektury wyboru w procesie kształtowania zrównoważonej konsumpcji. Z drugiej strony analiza wskazała także na szereg ograniczeń w ich implementacji. To z kolei doprowadziło do sformułowania wniosku, że behawioralne instrumenty kształtowania zrównoważonej konsumpcji – wykorzystujące naturalne skłonności jednostek w procesach podejmowania decyzji - mogą stanowić uzupełnienie wobec tradycyjnych instrumentów.

Opublikowane
2018-03-23
Jak cytować
Dział
Studia i rozprawy