Roszkowska, E., & Filipowicz-Chomko, M. (2018). Ocena spójności województw Polski w latach 2005-2014 w kontekście ładu instytucjonalnego. Optimum. Economic Studies, (4(88)), 226-244. Źródło: http://optimum.uwb.edu.pl/index.php/osj/article/view/92