Harasimowicz, Aldona. " Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku" Optimum. Economic Studies [Online], Numer 3(97) (19 lipiec 2019)