Harasimowicz, A. 2019 lip 19. Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku. Optimum. Economic Studies. [Online] :3(97)