Harasimowicz, A. (2019). Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku. Optimum. Economic Studies, (3(97)), 125-150. doi:10.15290/oes.2019.03.97.09