Pszczółka, I. (2021). Międzynarodowe waluty safe haven – bezpieczna przystań w czasie kryzysu. Optimum. Economic Studies, (1(103)), 80-90. doi:10.15290/oes.2021.01.103.06